štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za idejni projekat autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad -granica Bugarske, deonica Čiflik - Ponor - Pirot i deonicu Pirot - Dimitrovgrad

Godina realizacije: 2010

U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dato je: stanje životne sredine pre i posle realizacije projekata, kao i privremenih uticaja koji su se javljali u toku izvođenja radova sa preporukama i merama za njihovo ublažavanje u cilju kvantifikacije efekata izgradnje autoputa E 80 Niš - Dimitrovgrad - granica Bugarske, deonice Čiflik - Ponor - Pirot i deonice Pirot - Dimitrovgrad, na kvalitet životne sredine u razmatranom koridoru.

povratak