štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Procena uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije saobraćajnice Jurija Gagarina, na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu" (II i III faza)

Godina realizacije: 2007

Na osnovu rezultata ciljnih merenja vršenih od strane akreditovane laboratorije, u okviru Studije o proceni uticaja izvršena je analiza i ocena kvaliteta činilaca životne sredine u zoni uticaja projekta. Izvršena je procena mogućih negativnih uticaja projekta: u fazi rušenja i izmeštanja postojećeg železničkog mosta, u fazi izgradnje novog železničkog mosta i proširenja dela saobraćajnice Jurija Gagarina, kao i u fazi eksploatacije budućih objekata. 

Imajući u vidu namenu prostora, rezultate izvršenih ciljnih merenja, kao i procenu uticaja (modelovanje) aerozagađenja i intenziteta buke na životnu sredinu, definisane su mere za smanjenje ili ublažavanje negativnih posledica u fazi izvođenja radova, a kasnije i u fazi eksploatacije predmetnih saobraćajnica.

Studijom o proceni uticaja je utvrđeno da se nakon realizacije projekta ne očekuju u značajnijoj meri negativni uticaji planiranih objekata, pa se ne predlaže sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine.

 

povratak