Saobraćajni institut CIP :: Studije o proceni uticaja na životnu sredinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/obrenovac.jpg?thumbId=1432&fileSize=8296&contentType=image/jpeg&lastModified=1396953678000 Saobraćajni institut CIP :: Studije o proceni uticaja na životnu sredinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/rss.html Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za idejni projekat autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad -granica Bugarske, deonica Čiflik - Ponor - Pirot i deonicu Pirot - Dimitrovgrad http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/639/Studija+o+proceni+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+za+idejni+projekat+autoputa+E-80+Ni%C5%A1+-+Dimitrovgrad+-granica+Bugarske%2C+deonica+%C4%8Ciflik+-+Ponor+-+Pirot+i+deonicu+Pirot+-+Dimitrovgrad.html U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dato je: stanje životne sredine pre i posle realizacije projekata,

U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dato je: stanje životne sredine pre i posle realizacije projekata, kao i privremenih uticaja koji su se javljali u toku izvođenja radova sa preporukama i merama za njihovo ublažavanje u cilju kvantifikacije efekata izgradnje autoputa E 80 Niš - Dimitrovgrad - granica Bugarske, deonice Čiflik - Ponor - Pirot i deonice Pirot - Dimitrovgrad, na kvalitet životne sredine u razmatranom koridoru.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 12:30:39 +0100 Studije o proceni uticaja na životnu sredinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/639/Studija+o+proceni+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+za+idejni+projekat+autoputa+E-80+Ni%C5%A1+-+Dimitrovgrad+-granica+Bugarske%2C+deonica+%C4%8Ciflik+-+Ponor+-+Pirot+i+deonicu+Pirot+-+Dimitrovgrad
Procena uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije saobraćajnice Jurija Gagarina, na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu" (II i III faza) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/255/Procena+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+projekta+rekonstrukcije+saobra%C4%87ajnice+Jurija+Gagarina%2C+na+delu+ispod+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Beogradu%22+%28II+i+III+faza%29.html Na osnovu rezultata ciljnih merenja vršenih od strane akreditovane laboratorije, u okviru Studije o proceni uticaja izvršena je analiza i ocena kvaliteta činilaca životne sredine u zoni uticaja projekta. Izvršena je procena mogućih negativnih uticaja projekta: u fazi rušenja i izmeštanja postojećeg železničkog mosta, u fazi izgradnje novog železničkog mosta i proširenja dela saobraćajnice Jurija Gagarina, kao i u fazi eksploatacije budućih objekata.

Na osnovu rezultata ciljnih merenja vršenih od strane akreditovane laboratorije, u okviru Studije o proceni uticaja izvršena je analiza i ocena kvaliteta činilaca životne sredine u zoni uticaja projekta. Izvršena je procena mogućih negativnih uticaja projekta: u fazi rušenja i izmeštanja postojećeg železničkog mosta, u fazi izgradnje novog železničkog mosta i proširenja dela saobraćajnice Jurija Gagarina, kao i u fazi eksploatacije budućih objekata. 

Imajući u vidu namenu prostora, rezultate izvršenih ciljnih merenja, kao i procenu uticaja (modelovanje) aerozagađenja i intenziteta buke na životnu sredinu, definisane su mere za smanjenje ili ublažavanje negativnih posledica u fazi izvođenja radova, a kasnije i u fazi eksploatacije predmetnih saobraćajnica.

Studijom o proceni uticaja je utvrđeno da se nakon realizacije projekta ne očekuju u značajnijoj meri negativni uticaji planiranih objekata, pa se ne predlaže sprovođenje monitoringa kvaliteta životne sredine.

 

]]>
Sun, 30 May 2010 12:18:33 +0100 Studije o proceni uticaja na životnu sredinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/255/Procena+uticaja+na+%C5%BEivotnu+sredinu+projekta+rekonstrukcije+saobra%C4%87ajnice+Jurija+Gagarina%2C+na+delu+ispod+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Beogradu%22+%28II+i+III+faza%29
Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/257/Presek+zate%C4%8Denog+stanja+o+prisustvu+opasnih+i+%C5%A1tetnih+materija+u+%C5%BEivotnoj+sredini+na+teritoriji+op%C5%A1tine+Obrenovac.html Cilj izrade studije "Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac" je bio da se izvrši preliminarna procena kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac.

Cilj izrade studije "Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac" je bio da se izvrši preliminarna procena kvaliteta životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. 

Izvršena je identifikacija mogućih zagađivača životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. Broj i raspored mernih mesta za merenje kvaliteta vazduha i mesta za uzimanje reprezentativnih uzoraka različitih medijuma životne sredine (atmosferskih padavina, podzemnih, površinskih i otpadnih voda, uglja, pepela, šljake, zemljišta) i biološkog materijala (voća i povrća) je utvrđen od strane ekspertskog tima projekta u skladu sa projektnim zadatkom, a u zavisnosti od površine analiziranog područja, vrste emitera polutanata (zagađivača), geografskih karakteristika prostora (konfiguracija terena, klimatske karakteristike) i gustine naseljenosti prostora. Na 67 mernih mesta, odnosno lokacija, prikupljeno je 93 uzorka koji su obuhvatili sve činioce životne sredine. Merna mesta su bila raspoređena širom opštine, u želji da se zahvate sva područja, bilo da se očekuju opterećenja zagađivačem bilo da su to očekivano "čista" područja. Mereno je 126 različitih fizičko-hemijskih parametara u akreditovanim laboratorijama u cilju utvrđivanja kvaliteta pojedinih činilaca životne sredine. Na osnovu rezultata merenja i laboratorijskih analiza data je ocena stanja životne sredine na teritoriji opštine Obrenovac. U okviru projekta dat je i predlog mera za rešavanje prisutnog zagađenja, kao i predlog budućeg monitoringa činilaca kvaliteta životne sredine. Izvršena je procena opasnosti od mogućih udesa, definisane su i mere koje treba preduzeti.

]]>
Sun, 30 May 2010 12:22:17 +0100 Studije o proceni uticaja na životnu sredinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/zastita-zivotne-sredine/studijeOProceni/story/257/Presek+zate%C4%8Denog+stanja+o+prisustvu+opasnih+i+%C5%A1tetnih+materija+u+%C5%BEivotnoj+sredini+na+teritoriji+op%C5%A1tine+Obrenovac