štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni projekat novih elektrolokomotiva za potrebe JP "Železnice Srbije"

Godina realizacije: 2006

Projektom je sagledano postojeće stanje, transportna tražnja i ocena ukupnih potreba za električnim lokomotivama, u putničkom i robnom saobraćaju, u posmatranom periodu do 2020. god. Analizirano je postojeće stanje električnih lokomotiva po serijama, dat je pregled nekih savremenih elektrolokomotiva koje bi odgovarale našim transportnim uslovima. Date su tehničko-eksploatacione karakteristike novih elektrolokomotiva sa prethodnom analizom uticaja na životnu sredinu i ekonomskom ocenom opravdanosti nabavke novih elektrolokomotiva.

povratak