štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Elaborat "Ekspertska analiza loma osovine elektrolokomotive serije JŽ 442-002"

Godina realizacije: 2006

Analiza loma osovine elektrolokomotive serije JŽ 442-002 u ovom elaboratu objašnjava uzrok lomova osovina usled savijanja na elektrolokomotivama ŽS koje su napravljene po licenci firme ASEA u fabrici Rade Končar, Zagreb. Determinisana je negativna uloga konstrukcionog rešenja reduktora, primenjenih materijala, lošeg ultrazvučnog pregleda i naročito lošeg stanja koloseka i održavanja ogibljenja. Date su preporuke za sanaciju problema.

Pojava je izazvana radom diodnih lokomotiva u uslovima visokog proklizavanja (stik-slip efekat). Neophodno je ove lokomotive tiristorizovati kako bi se obezbedila bolja regulacija vučnih motora. Takođe, bitne elemente geometrije i dinamičkih osobina koloseka (stabilnost, vitopernost i širinu koloseka) treba održavati prema EN i tako obezbediti mogućnost kretanja lokomotiva projektovanim brzinama.

povratak