Saobraćajni institut CIP :: Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/JZ444001_14.jpg?thumbId=954&fileSize=10101&contentType=image/jpeg&lastModified=1276691336000 Saobraćajni institut CIP :: Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/rss.html Elaborat "Ekspertska analiza loma osovine elektrolokomotive serije JŽ 442-002" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/207/Elaborat+%22Ekspertska+analiza+loma+osovine+elektrolokomotive+serije+J%C5%BD+442-002%22.html Elaborat "Analiza pojave naprslina i lomova pogonskih osovina (vratila) elektrolokomotiva Železnica Srbije sa predlozima racionalne sanacije" -lokomotiva 461-006

Analiza loma osovine elektrolokomotive serije JŽ 442-002 u ovom elaboratu objašnjava uzrok lomova osovina usled savijanja na elektrolokomotivama ŽS koje su napravljene po licenci firme ASEA u fabrici Rade Končar, Zagreb. Determinisana je negativna uloga konstrukcionog rešenja reduktora, primenjenih materijala, lošeg ultrazvučnog pregleda i naročito lošeg stanja koloseka i održavanja ogibljenja. Date su preporuke za sanaciju problema.

Pojava je izazvana radom diodnih lokomotiva u uslovima visokog proklizavanja (stik-slip efekat). Neophodno je ove lokomotive tiristorizovati kako bi se obezbedila bolja regulacija vučnih motora. Takođe, bitne elemente geometrije i dinamičkih osobina koloseka (stabilnost, vitopernost i širinu koloseka) treba održavati prema EN i tako obezbediti mogućnost kretanja lokomotiva projektovanim brzinama.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:26:08 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/207/Elaborat+%22Ekspertska+analiza+loma+osovine+elektrolokomotive+serije+J%C5%BD+442-002%22
Generalni projekat novih elektrolokomotiva za potrebe JP "Železnice Srbije" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/209/+Generalni+projekat+novih+elektrolokomotiva+za+potrebe+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22.html Projektom je sagledano postojeće stanje, transportna tražnja i ocena ukupnih potreba za električnim lokomotivama, u putničkom i robnom saobraćaju, u posmatranom periodu do 2020. god. Analizirano je postojeće stanje električnih lokomotiva po serijama, dat je pregled nekih savremenih elektrolokomotiva koje bi odgovarale našim transportnim uslovima. Date su tehničko-eksploatacione karakteristike novih elektrolokomotiva sa prethodnom analizom uticaja na životnu sredinu i ekonomskom ocenom opravdanosti nabavke novih elektrolokomotiva.

Projektom je sagledano postojeće stanje, transportna tražnja i ocena ukupnih potreba za električnim lokomotivama, u putničkom i robnom saobraćaju, u posmatranom periodu do 2020. god. Analizirano je postojeće stanje električnih lokomotiva po serijama, dat je pregled nekih savremenih elektrolokomotiva koje bi odgovarale našim transportnim uslovima. Date su tehničko-eksploatacione karakteristike novih elektrolokomotiva sa prethodnom analizom uticaja na životnu sredinu i ekonomskom ocenom opravdanosti nabavke novih elektrolokomotiva.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:28:05 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/209/+Generalni+projekat+novih+elektrolokomotiva+za+potrebe+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22
Definisanje i izrada tehničke dokumentacije za redovne opravke elektro-motornog voza 412/416 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/211/Definisanje+i+izrada+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+redovne+opravke+elektro-motornog+voza+412416.html U saradnji sa Institutom Kirilo Savić, Beograd, za sve elemente i sklopove ovih garnitura obrađena je neophodna, veoma obimna, tehnološka dokumentacija za održavanje vozila čija je proizvodnja prestala.

U saradnji sa Institutom Kirilo Savić, Beograd, za sve elemente i sklopove ovih garnitura obrađena je neophodna, veoma obimna, tehnološka dokumentacija za održavanje vozila čija je proizvodnja prestala.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:29:38 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/211/Definisanje+i+izrada+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+redovne+opravke+elektro-motornog+voza+412416
Neispravnosti elektromotornog voza serije 412/416 izazvane radom kočnice i predlog rešenja za njihovo otklanjanje http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/213/Neispravnosti+elektromotornog+voza+serije+412416+izazvane+radom+ko%C4%8Dnice+i+predlog+re%C5%A1enja+za+njihovo+otklanjanje.html Utvrđen je uzrok problema vezanih za rad kočnica ovih EMV. Pri tome se, eksperimentalno i teorijski, po prvi put na ovim prostorima dokazuje da naprsline na ramovima obrtnih postolja i nosača BCR kočnih blokova hastaju usled samopobudnih oscilacija u području kontakta točkova i kočnih papuča, a što nije uzimano u obzir pri razvoju vozila.

Utvrđen je uzrok problema vezanih za rad kočnica ovih EMV. Pri tome se, eksperimentalno i teorijski, po prvi put na ovim prostorima dokazuje da naprsline na ramovima obrtnih postolja i nosača BCR kočnih blokova hastaju usled samopobudnih oscilacija u području kontakta točkova i kočnih papuča, a što nije uzimano u obzir pri razvoju vozila.

]]>
Sat, 29 May 2010 17:30:54 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/213/Neispravnosti+elektromotornog+voza+serije+412416+izazvane+radom+ko%C4%8Dnice+i+predlog+re%C5%A1enja+za+njihovo+otklanjanje
Studija-Projekat: Uzroci ubrzanog trošenja točkova šinskih vozila JP "Železnice Srbije" i mogućnosti poboljšanja stanja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/215/Studija-Projekat%3A+Uzroci+ubrzanog+tro%C5%A1enja+to%C4%8Dkova+%C5%A1inskih+vozila+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22+i+mogu%C4%87nosti+pobolj%C5%A1anja+stanja.html Problem se sagledava kroz moguće negativne uticaje rešenja i stanja voznih sredstava i koloseka, i lošeg uticaja brojnih laganih vožnji na mreži pruga Železnica Srbije. U drugoj fazi Projekta determinisane su neophodne norme i tehnološki zahvati na vozilima i koloseku u cilju znatnog poboljšanja stanja.

Problem se sagledava kroz moguće negativne uticaje rešenja i stanja voznih sredstava i koloseka, i lošeg uticaja brojnih laganih vožnji na mreži pruga Železnica Srbije. U drugoj fazi Projekta determinisane su neophodne norme i tehnološki zahvati na vozilima i koloseku u cilju znatnog poboljšanja stanja.

]]>
Fri, 28 May 2010 18:00:27 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/215/Studija-Projekat%3A+Uzroci+ubrzanog+tro%C5%A1enja+to%C4%8Dkova+%C5%A1inskih+vozila+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22+i+mogu%C4%87nosti+pobolj%C5%A1anja+stanja
Elaborat za "Projekat reforme Železnice Srbije, Nabavka voznih sredstava", za finansijski aranžnam sa Svetskom bankom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/217/Elaborat+za+%22Projekat+reforme+%C5%BDeleznice+Srbije%2C+Nabavka+voznih+sredstava%22%2C+za+finansijski+aran%C5%BEnam+sa+Svetskom+bankom.html -komponenta 1 - Nabavka novih električnih višesistemskih lokomotiva -komponenta 2 - Nabavka novih teretnih kola

U elaboratu je obrađena mogućnost nabavke novih električnih višesistemskih lokomotiva i novih teretnih kola. Izvršena je definicija projekta, dat je opis postojećeg stanja sa strateškim pravcima razvoja ŽS. Definisane su ukupne potrebe i sagledano postojeće stanje i transportna tražnja u putničkom i robnom saobraćaju u periodu do 2020. godine. Date su tehničke specifikacije za višesistemske električne lokomotive, kao i pregled nekih savremenih elektrolokomotiva, po serijama i tipu, koje se koriste u našem okruženju. Dat je tehnički opis četvoroosovinskih teretnih kola sa pomičnim bočnim stranicama od aluminijuma za osovinski pritisak 22,5 t serije Habbillnss-(z) Date su smernice za održavanje novih voznih sredstava, nabavku opreme, rezervnih delova i obuku kadrova. Izvršena je ekonomska ocena opravdanosti, sa analizom osetljivosti, nabavke novih višesistemskih električnih lokomotiva i teretnih kola.

]]>
Thu, 27 May 2010 18:16:48 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/217/Elaborat+za+%22Projekat+reforme+%C5%BDeleznice+Srbije%2C+Nabavka+voznih+sredstava%22%2C+za+finansijski+aran%C5%BEnam+sa+Svetskom+bankom
Glavni projekat ugradnje merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u Batajnici http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/219/Glavni+projekat+ugradnje+merne+stanice+za+dinami%C4%8Dku+kontrolu+tehni%C4%8Dkog+stanja+voznih+sredstava+u+Batajnici.html U julu 2007. godine, Saobraćajni institut CIP je uradio Generalni projekat sistema mernih stanica tehničko kolskih poslova za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u saobraćaju na mreži JP Železnice Srbije. U Generalnom projektu su opisani sistemi detekcije za praćenje stanja vozila opremom pored pruge, definisana je savremena tehnologija i oprema za monitoring i dijagnostiku u okviru održavanja železničkih voznih sredstava, analiziran je izbor najpogodnijih mesta postavljanja sistema za detekciju, a izvršena je i preliminarna analiza uticaja na životnu sredinu i ocena opravdanosti nabavke sistema mernih stanica. U ovom Glavnom projektu predviđena je ugradnja merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u Batajnici. Na dvokolosečnoj pruzi na levom koloseku predviđeno je postavljanje dinamičke vage G-2000 za otkrivanje ravnih mesta na površinama kotrljanja točkova, neravnomernosti tovarenja teretnih kola i merenje osovinskog opterećenja. Na oba koloseka predviđeno je postavljanje uređaja za infracrveno skeniranje i utvrđivanje temperaturnih stanja kotrljajnih ležajeva, točkova kočenih papučama i kočnih diskova na obrtnim postoljima sa disk kočnicama.

U julu 2007. godine, Saobraćajni institut CIP je uradio Generalni projekat sistema mernih stanica tehničko kolskih poslova za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u saobraćaju na mreži JP Železnice Srbije. U Generalnom projektu su opisani sistemi detekcije za praćenje stanja vozila opremom pored pruge, definisana je savremena tehnologija i oprema za monitoring i dijagnostiku u okviru održavanja železničkih voznih sredstava, analiziran je izbor najpogodnijih mesta postavljanja sistema za detekciju, a izvršena je i preliminarna analiza uticaja na životnu sredinu i ocena opravdanosti nabavke sistema mernih stanica.

U ovom Glavnom projektu predviđena je ugradnja merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u Batajnici. Na dvokolosečnoj pruzi na levom koloseku predviđeno je postavljanje dinamičke vage G-2000 za otkrivanje ravnih mesta na površinama kotrljanja točkova, neravnomernosti tovarenja teretnih kola i merenje osovinskog opterećenja. Na oba koloseka predviđeno je postavljanje uređaja za infracrveno skeniranje i utvrđivanje temperaturnih stanja kotrljajnih ležajeva, točkova kočenih papučama i kočnih diskova na obrtnim postoljima sa disk kočnicama. ]]>
Wed, 26 May 2010 18:17:56 +0100 Železničko mašinstvo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/zeleznickoMasinstvo/story/219/Glavni+projekat+ugradnje+merne+stanice+za+dinami%C4%8Dku+kontrolu+tehni%C4%8Dkog+stanja+voznih+sredstava+u+Batajnici