Železničko mašinstvo

Elaborat "Ekspertska analiza loma osovine elektrolokomotive serije JŽ 442-002"

Elaborat "Analiza pojave naprslina i lomova pogonskih osovina (vratila) elektrolokomotiva Železnica Srbije sa predlozima racionalne sanacije" -lokomotiva 461-006 ...

detaljnije

Generalni projekat novih elektrolokomotiva za potrebe JP "Železnice Srbije"

Projektom je sagledano postojeće stanje, transportna tražnja i ocena ukupnih potreba za električnim lokomotivama, u putničkom i robnom saobraćaju, u posmatranom periodu do ...

detaljnije

Definisanje i izrada tehničke dokumentacije za redovne opravke elektro-motornog voza 412/416

U saradnji sa Institutom Kirilo Savić, Beograd, za sve elemente i sklopove ovih garnitura obrađena je neophodna, veoma obimna, tehnološka dokumentacija za održavanje vozila ...

detaljnije

Neispravnosti elektromotornog voza serije 412/416 izazvane radom kočnice i predlog rešenja za njihovo otklanjanje

Utvrđen je uzrok problema vezanih za rad kočnica ovih EMV. Pri tome se, eksperimentalno i teorijski, po prvi put na ovim prostorima dokazuje da naprsline na ramovima obrtnih ...

detaljnije

Studija-Projekat: Uzroci ubrzanog trošenja točkova šinskih vozila JP "Železnice Srbije" i mogućnosti poboljšanja stanja

Problem se sagledava kroz moguće negativne uticaje rešenja i stanja voznih sredstava i koloseka, i lošeg uticaja brojnih laganih vožnji na mreži pruga Železnica Srbije. U ...

detaljnije

Elaborat za "Projekat reforme Železnice Srbije, Nabavka voznih sredstava", za finansijski aranžnam sa Svetskom bankom

-komponenta 1 - Nabavka novih električnih višesistemskih lokomotiva -komponenta 2 - Nabavka novih teretnih kola ...

detaljnije

Glavni projekat ugradnje merne stanice za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava u Batajnici

U julu 2007. godine, Saobraćajni institut CIP je uradio Generalni projekat sistema mernih stanica tehničko kolskih poslova za dinamičku kontrolu tehničkog stanja voznih sredstava ...

detaljnije