Saobraćajni institut CIP :: Vertikalni i kosi transport http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/DSC00750-thumbnail.jpg?thumbId=750&fileSize=8734&contentType=image/jpeg&lastModified=1276087971000 Saobraćajni institut CIP :: Vertikalni i kosi transport http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/rss.html Glavni projekat i stručni nadzor nad izvođenjem radova na ugradnji električnog putničkog lifta uz postojeću fasadu Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" u ulici Požeška br. 82 u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/story/669/Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+nad+izvo%C4%91enjem+radova+na+ugradnji+elektri%C4%8Dnog+putni%C4%8Dkog+lifta+uz+postoje%C4%87u+fasadu+Doma+zdravlja+%22Dr+Simo+Milo%C5%A1evi%C4%87%22+u+ulici+Po%C5%BEe%C5%A1ka+br.+82+u+Beogradu.html Na postojeći objekat Doma zdravlja "Simo Milošević" na Banovom brdu, u pristupnom delu objekta na fasadi prema Požeškoj ulici, izgrađena je armirano-betonska konstrukcija, odnosno spoljašna vertikalna liftovska komunikacija sa jednim liftom.

Na postojeći objekat Doma zdravlja "Simo Milošević" na Banovom brdu, u pristupnom delu objekta na fasadi prema Požeškoj ulici, izgrađena je armirano-betonska konstrukcija, odnosno spoljašna vertikalna liftovska komunikacija sa jednim liftom. Cilj projekta je rešavanje problema vertikalnog transporta zaposlenih i ostalih korisnika ove institucije, kao i osoba sa posebnim potrebama. Osnovne tehničke karakteristike električnog putničkog lifta su: nosivost 675 kg, brzina 1,0 m/s, visina dizanja oko 15 m, broj stanica 5, upravljanje je mikroprocesorsko VVVF, simpleks, požarni program BR1 (u slučaju izbijanja požara lift se automatski dovozi u glavnu stanicu "0", otvara vrata  i isključuje iz rada).

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:38:41 +0100 Vertikalni i kosi transport http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/story/669/Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+nad+izvo%C4%91enjem+radova+na+ugradnji+elektri%C4%8Dnog+putni%C4%8Dkog+lifta+uz+postoje%C4%87u+fasadu+Doma+zdravlja+%22Dr+Simo+Milo%C5%A1evi%C4%87%22+u+ulici+Po%C5%BEe%C5%A1ka+br.+82+u+Beogradu
Glavni projekat za zamenu kulskih liftova u poslovnoj zgradi Palata "Beograd" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/story/205/Glavni+projekat+za+zamenu+kulskih+liftova+u+poslovnoj+zgradi+Palata+%22Beograd%22.html Projekat tretira zamenu postojećih liftova u objektu Palata "Beograd" i ugradnju novih modernijih liftova. Projektom su predviđeni liftovi sa kvadropleks sistemom upravljanja (četiri lifta pod jednom komandom), visina voznog okna 95 m, brzine 4 m/s, što ove liftove svstava u najbrže na Balkanu. Saobraćajni institut CIP je izradio i tehničko rešenje za nošenje novih pogonskih grupa u mašinskoj prostoriji kulskih liftova. Kompletna tehnička dokumentacija pored mašinskog sadrži i građevinske i elektro-tehničke projekte.

Projekat tretira zamenu postojećih liftova u objektu Palata "Beograd" i ugradnju novih modernijih liftova. Projektom su predviđeni liftovi sa kvadropleks sistemom upravljanja (četiri lifta pod jednom komandom), visina voznog okna 95 m, brzine 4 m/s, što ove liftove svstava u najbrže na Balkanu. Saobraćajni institut CIP je izradio i tehničko rešenje za nošenje novih pogonskih grupa u mašinskoj prostoriji kulskih liftova. Kompletna tehnička dokumentacija pored mašinskog sadrži i građevinske i elektro-tehničke projekte.

 

]]>
Sat, 29 May 2010 17:23:49 +0100 Vertikalni i kosi transport http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/masinskiProjekti/vertikalniIKosiTransport/story/205/Glavni+projekat+za+zamenu+kulskih+liftova+u+poslovnoj+zgradi+Palata+%22Beograd%22