Vertikalni i kosi transport

Glavni projekat i stručni nadzor nad izvođenjem radova na ugradnji električnog putničkog lifta uz postojeću fasadu Doma zdravlja "Dr Simo Milošević" u ulici Požeška br. 82 u Beogradu

Na postojeći objekat Doma zdravlja "Simo Milošević" na Banovom brdu, u pristupnom delu objekta na fasadi prema Požeškoj ulici, izgrađena je armirano-betonska konstrukcija ...

detaljnije

Glavni projekat za zamenu kulskih liftova u poslovnoj zgradi Palata "Beograd"

Projekat tretira zamenu postojećih liftova u objektu Palata "Beograd" i ugradnju novih modernijih liftova. Projektom su predviđeni liftovi sa kvadropleks sistemom upravljanja ...

detaljnije