štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekti grejanja gasnim infra-crvenim grejačima hala u kompleksu Želvoz u Smederevu: -hale teretne kolnice -hale za obradu monoblok točkova "Valdunes" -deo hale za tekuće opravke vagona (vaga)

Godina realizacije: 2005

Predmet projekta je grejanje hala. Za teretnu kolnicu u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko IC zračećih gasnih panelnih grejača (9 komada snage po 38 kW i 23 komada snage po 22 kW). Za halu za obradu monoblok točkova "Valdunes" u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 5 IC zračećih gasnih panelnih grejača snage po 38 kW. U delu hale za tekuće opravke vagona (vaga) u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko 21 IC zračećeg gasnog panelnog grejača snage po 22 kW. U svakoj hali grejači su, prema tehnologiji, grupisani u zone sa posebnim komandnim razvodnim ormarom i sistemom za odvođenje produkata sagorevanja. IC grejači su priključeni na gasnu distributivnu mrežu čeličnim cevima, preko reducir stanica.

povratak