štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekti za prelazak postojeće kotlarnice na čvrsto gorivo sa parnim kotlovima, na toplovodne kotlove za objekat OJ ZOVS Lajkovac

Godina realizacije: 2007

U postojećem stanju u kotlarnici su smeštena dva lokomotivska kotla na čvrsto gorivo, koji proizvode zasićenu paru pritiska 6.024 bara i temperature 1590C. Kapacitet svakog kotla je 2.205 kW. Zbog smanjene potrebe za toplotnom energijom predviđena je zamena postojećih parnih sa dva toplovodna kotla na čvrsto gorivo. 

U novoprojektovanom stanju, predviđena je demontaža postojeće parne instalacije, a kao izvor toplote usvajaju novi toplovodni kotlovi na čvrsto gorivo snage po 750 kW, sa mogućnošću rada pojedinačno i u sprezi. Novoprojektovani kotlovi su povezani na postojeći razdelnik i sabirnik tople vode čiji se položaj ne menja. Za odvođenje dimnih gasova predviđena je izgradnja novog čeličnog jednoplašnog dimnjaka svetlog otvora Ø800 mm i visine 20 m.
povratak