Termotehnika, procesna i gasna tehnika

Glavni projekti za rekonstrukciju kotlarnice "Juhorska 6" u Beogradu

Kotlarnica "Juhorska 6", koja je u sastavu sistema JKP "Beogradske elektrane", nalazi se na Karaburmi u podrumskim prostorijama stambeno-poslovnog objekta u ulici Juhorska ...

detaljnije

Idejni i Glavni projekti za izgradnju gradske toplane u opštini Novi Kneževac

Projektom je predviđena izgradnja nove Gradske toplane u Novom Kneževcu. Raspoloživi građevinski prostor za ugradnju kotlovskih jedinica iznosi 17x14 m, minimalne čiste visine ...

detaljnije

Glavni projekti za prelazak postojeće kotlarnice na čvrsto gorivo sa parnim kotlovima, na toplovodne kotlove za objekat OJ ZOVS Lajkovac

U postojećem stanju u kotlarnici su smeštena dva lokomotivska kotla na čvrsto gorivo, koji proizvode zasićenu paru pritiska 6.024 bara i temperature 1590C. Kapacitet svakog ...

detaljnije

Glavni projekti grejanja gasnim infra-crvenim grejačima hala u kompleksu Želvoz u Smederevu: -hale teretne kolnice -hale za obradu monoblok točkova "Valdunes" -deo hale za tekuće opravke vagona (vaga)

Predmet projekta je grejanje hala. Za teretnu kolnicu u kompleksu "Želvoz" u Smederevu je predviđeno grejanje preko IC zračećih gasnih panelnih grejača (9 komada snage po ...

detaljnije

Glavni projekat za rekonstrukciju i adaptaciju Depoa montaže (grejanje i provetravanje) i Glavni projekat instalacija grejanja i ventilacije objekta elektrotehničke radionice (ETR) u kompleksu Dorćol Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd

Za halu Depoa montaže predviđeno je kalorifersko grejanje toplom vodom 90/70°C. Predviđeni su kaloriferi za rad sa opticajnim vazduhom, kao i kaloriferi koji rade sa mešavinom ...

detaljnije

Idejni i Glavni projekti toplotnih podstanica TP 52, TP 52A i TRZ24, TRZ24A sa pripadajućom primarnom i sekundarnom mrežom u Obrenovcu

TP-52 i TP-52A: Predmet projekta je priključenje novoprojektovanog primarnog toplovoda na postojeći magistralni toplovod, zatim razvod primarnog toplovoda do spoljnog zida ...

detaljnije

Glavni projekat sanacije glavnog fudbalskog terena FK "Crvena zvezda" u ul. LJutice Bogdana br. 1a u Beogradu

Tehničkom dokumentacijom su predviđeni svi neophodni građevinski i ostali neophodni radovi na montaži nove prirodne trave, zatim na zameni instalacija za zalivanje terena ...

detaljnije

Idejni i Glavni projekat izmeštanja gasovoda zbog izgradnje saobraćajnice Mirijevski bulevar za deonicu od izgrađenog dela u naselju Karaburma do Ulice vitezova Karađorđeve zvezde u naselju Mirijevo

Tehničkom dokumentacijom je, na osnovu projektnog zadatka kao i uslova i saglasnosti distributera gasa JP"SRBIJAGAS", predviđeno izmeštanje dela postojećeg čeličnog gasovoda ...

detaljnije