štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg silosa letećeg pepela i ugradnju opreme za transport i doziranje letećeg pepela u mlin cementa na kompleksu Titan cementara Kosjerić - Kosjerić

Godina realizacije: 2010

Predmet Projekta, rekonstrukcija postojećeg silosa letećeg pepela i ugradnju opreme za transport i doziranje letećeg pepela u mlin cementase može se, prema predviđenoj tehnologiji funkcionisanja, podeliti na pet celina:

1.SISTEM ZA PUNJENJE SILOSA - nov sistem, projektna i radionička dokumentacija

2.POSTOJEĆI SILOS-modifikacija i nadogradnja, projektna i radionička dokumentacija

3.OPREMA ZA DOZIRANJE (MERENJE) - nabavljena nova oprema, funkcionalna i tehnološka veza, projektna i radionička dokumentacija

4.SISTEM TRANSPORTA PEPELA - korišćenje nabavljene i projektovanje nedostajuće opreme, projektna i radionička dokumentacija

5.OTPRAŠIVANJE - lokalno odsisavanje i filtracija odpadnog vazduha iz procesa.

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinskih i građevinske i elektro-tehničke projekte.
povratak