štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada Glavnog projekta sanacije mehanizma za zaštitnu (sigurnosnu) kapiju na crpnim stanicama GC1 i GC2 u Novom Sadu

Godina realizacije: 2009

Glavni projekat sanacije postojećeg mehanizma za zaštitnu (sigurnosnu) kapiju na crpnoj stanici kanalizacije GC1 i GC2, u Novom Sadu, sadrži elektro mehanički sklop komletnog mehanizma za podizanje - spuštanje kapije, novu traverznu za držanje kompletnog mehanizma i elektro orman za upravljanje mehanizmom. 

U predhodnom periodu korišćenja, dešavalo se da dolazi do krivljenja navojnih vretena koja pomeraju kapiju u vertikalnom pravcu (gore, dole) usled otkazivanja funkcija krajnjih prekidača i prekidača obrtnih momenata pogona. 

Novi mehanizam sadrži sve elemente potrebnih geometrijskim i mehaničkih karakteristika, koji se prema izrađenoj i priloženoj radioničkoj dokumentaciji mogu proizvesti novi i reparirati postojeći, dok se kao pogon predviđa rotacioni pogon za upravljački rad renomiranog proizvođača "AUMA Reister Gmbh&Co.KG" Müllheim. 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži i elektro-tehničke projekte.
povratak