štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada Glavnog projekta potpodnog struga za obradu točkova lokomotiva i vagona u postojećoj hali kovačnice u Železničkoj stanici Beograd Ranžirna

Godina realizacije: 2008

slika2

Urađena je tehnička dokumentacija za nabavku i ugradnju potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila. Prethodna dokumentacija je obuhvatala sve faze projektovanja od Generalnog projekta do tenderske dokumentacije. Analizirane su moguće lokacije za smeštaj potpodnog struga za obradu točkova železničkih vozila imajući u vidu potrebe u pogledu svih tehno-ekonomskih parametara. Za smeštaj struga je izabran objekat postojeće kovačnice te je projektovana rekonstrukcija objekta da bi se obezbedili svi potrebni uslovi za nesmetan rad najsavremenije mašine za obradu točkova železničkih vozova bez razvezivanja. Kompletna tehnička dokumentacija sadrži pored mašinsko-tehnoloških i arhitektonsko-građevinske, saobraćajne, elektro-tehničke, hidrotehničke projekte, geotehničke istražne radove, geodetske radove, a sastavni deo tehničke dokumentacije su i Elaborati zaštite od požara i na radu.

 

povratak