štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata karoserijske radionice sa pratećim radionicama, farbarske radionice i prolaznog depoa sa pralištem za tramvaje, na lokaciji Dorćol, GSP "Beograd"

Godina realizacije: 2007 , Lokacija: Beograd

Urađena je tehnička dokumentacija na nivou Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije karoserijske radionice, farbarske radionice i poslovne zgrade sa pratećim radionicama i sadržajima pogona Centralni remont kao i prolaznog depoa pogona Centrala sa pratećim sadržajima. Objekti zahvataju površinu od ukupno 6193m2, kojoj treba dodati i površinu sprata pogona "Centralni remont": Prolazni depo ukupne površine 870m2, Farbarska radionica površine 870m2, Karoserijska radionica površine 2158m2, Radionički prostor površine 520m2 i Kancelarijski prostor površine 520m2. 

1
 

Kompletna tehnička dokumentacija sadrži projekte pored mašinsko-tehnoloških i arhitektonsko-građevinske, saobraćajne, elektro-tehničke, hidrotehničke projekte, geodetske radove, a sastavni deo tehničke dokumentacije su i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i Studija opravdanosti, kao i Elaborati zaštite od požara i na radu.
povratak