štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rampe za pretakanje goriva na TO "Cerak", TO "Dunav" i TO "Voždovac", JKP "Beogradske elektrane"

Godina realizacije: 2004

Tehničkom dokumentacijom predviđene su rampe za pretakanje goriva (mazuta) iz skladišnih rezervoara putem pretakačkih ruku u autocisterne za dalju distribuciju. Rampe su na svakoj lokaciji u zoni postojećih skladišta tečnog goriva na slobodnom prostoru, gde se inače obavlja proces istakanja goriva. Projektima je predviđena nova oprema i instalacije rampi za pretakanje goriva sa pratećim elementima automatske regulacije i praćenja rada sistema. Sastavni deo Glavnog projekta su mašinsko tehnološki projekat, građevinski projekat, projekat saobraćajnih površina, projekat elektroenergetskih instalacija, instalacija automatskog upravljanja, kao i Elaborat zaštite od požara.

1
 

povratak