štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Koncept razvoja železničkog robnog terminala Beograd

Godina realizacije: 2009

slika2
Železničko robni terminal
Železničko robni terminal

Povezivanjeplanirane lokacije sa Savskom magistralomi obilaznicom oko Beograda (E-75) jepovoljno, a ostvariće se preko kružneraskrsnice na putu za Železnik idenivelisane raskrsnice na Savskojmagistrali. Terminal će sa železničkommrežom biti povezan novom veznom prugomiz ranžirne stanice Beograd. Blizinaranžirne stanice omogućiće zajedničkokorišćenje pojedinih postojećihkapaciteta. Robni terminal će bitiprolaznog tipa. Kompleks čini nekolikonezavisnih celina čije funkcionisanjeće biti omogućeno korišćenjem zajedničkihobjekata upravljačkog i servisnogpodsistema. U Idejnom rešenju Železničkogrobnog treminala Beograd planirani susledeći podsistemi: poslovno-administrativnii upravljački sistem centra, kontejnerskiterminal,rola terminal, robni magacin,koloseci i površine za rad sa kolskomrobom i servisni blok. Predviđen jedovoljan broj parking mesta za teretnavozila i putničke automobile.

povratak