štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Tehnička dokumentacija za izgradnju železničke stanice Beograd Centar

video

Predviđena funkcija Beogradskog čvora podrazumeva završetak projektovanja i izgradnju konceptom predviđenih stanica: Beograd Centar, TPS Zemun i TPS Kijevo.

Savremene putničke stanice u Evropi projektuju se kao mesta razmene između različitih saobraćajnih mreža integrisana u urbanističko okruženje. Stanice postaju centri za raznovrsne usluge u kome se obavlja čitav niz aktivnosti, koje prate saobraćaj ili su indirektno vezana za protok putnika.

Stanica Beograd Centar predstavlja srce putničkog sistema Beogradskog železničkog čvora. Nalazi se u centralnoj zoni grada na desnoj strani reke Save, prolazna je za glavne saobraćajne pravce i dobro povezana sa gradom drumskim saobraćajnicama i metroom. Projektovana je kao savremena putnička stanica sa 10 koloseka, 6 perona i modernom staničnom zgradom u okviru saobraćajno-poslovno-komercijalnog kompleksa. Započetu izgradnju treba nastaviti i izraditi neophodnu tehničku dokumentaciju.

Prostor Savskog amfiteatra danas je popunjen železničkim postrojenjima različite namene.

Izgradnjom putničke stanice Beograd Centar, tehničkih stanica u Zemunu i Kijevu, Robno transportnog centra u Makišu i obilazne pruge Beli Potok-Vinča-Pančevo, teretni sistem i novi putnički sistem stavljaju se u funkciju po konceptu čvora.
Time se stvaraju uslovi da se kompleks Savskog amfiteatra, koji ima površinu od oko 80 hektara, urbanizuje atraktivnim gradskim sadržajima povezanim gradskom železnicom, uz višemilionsku finansijsku korist za Grad Beograd i Republiku Srbiju.

povratak