Saobraćajni institut CIP :: Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1.jpg?thumbId=720&fileSize=8638&contentType=image/jpeg&lastModified=1276081498000 Saobraćajni institut CIP :: Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/rss.html Tehnička dokumentacija za izgradnju železničke stanice Beograd Centar http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/490/Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+izgradnju+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Beograd+Centar.html Predviđena funkcija Beogradskog čvora podrazumeva završetak projektovanja i izgradnju konceptom predviđenih stanica: Beograd Centar, TPS Zemun i TPS Kijevo

Predviđena funkcija Beogradskog čvora podrazumeva završetak projektovanja i izgradnju konceptom predviđenih stanica: Beograd Centar, TPS Zemun i TPS Kijevo.

Savremene putničke stanice u Evropi projektuju se kao mesta razmene između različitih saobraćajnih mreža integrisana u urbanističko okruženje. Stanice postaju centri za raznovrsne usluge u kome se obavlja čitav niz aktivnosti, koje prate saobraćaj ili su indirektno vezana za protok putnika.

Stanica Beograd Centar predstavlja srce putničkog sistema Beogradskog železničkog čvora. Nalazi se u centralnoj zoni grada na desnoj strani reke Save, prolazna je za glavne saobraćajne pravce i dobro povezana sa gradom drumskim saobraćajnicama i metroom. Projektovana je kao savremena putnička stanica sa 10 koloseka, 6 perona i modernom staničnom zgradom u okviru saobraćajno-poslovno-komercijalnog kompleksa. Započetu izgradnju treba nastaviti i izraditi neophodnu tehničku dokumentaciju.

Prostor Savskog amfiteatra danas je popunjen železničkim postrojenjima različite namene.

Izgradnjom putničke stanice Beograd Centar, tehničkih stanica u Zemunu i Kijevu, Robno transportnog centra u Makišu i obilazne pruge Beli Potok-Vinča-Pančevo, teretni sistem i novi putnički sistem stavljaju se u funkciju po konceptu čvora.
Time se stvaraju uslovi da se kompleks Savskog amfiteatra, koji ima površinu od oko 80 hektara, urbanizuje atraktivnim gradskim sadržajima povezanim gradskom železnicom, uz višemilionsku finansijsku korist za Grad Beograd i Republiku Srbiju.

]]>
Thu, 20 May 2010 13:20:18 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/490/Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+izgradnju+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Beograd+Centar
Idejni i glavni projekta pogranične železničke stanice u Dimitrovgradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/464/Idejni+i+glavni+projekta+pograni%C4%8Dne+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+u+Dimitrovgradu.html Idejni i glavni projekta pogranične železničke stanice u Dimitrovgradu ]]> Thu, 20 May 2010 07:59:37 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/464/Idejni+i+glavni+projekta+pograni%C4%8Dne+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+u+Dimitrovgradu Glavni projekat rekonstrukcije 5. i 6. koloseka u stanici Beograd centar sa privremenom vezom iz pravca Pančeva http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/603/Glavni+projekat+rekonstrukcije+5.+i+6.+koloseka+u+stanici+Beograd+centar+sa+privremenom+vezom+iz+pravca+Pan%C4%8Deva.html Prema glavnom projektu i uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP i JP "Železnice Srbije", izvođač Energoprojekt visokogradnja sa podizvođačima ZGOP, MINEL KM i Galeb FSU, završio je radove na izgradnji glavnih prolaznih staničnih koloseka br. 5 i 6 i privremene veze tih koloseka sa levim kolosekom za Pančevački most koji je godinama bio zatvoren za saobraćaj.

Prema glavnom projektu i uz stručni nadzor Saobraćajnog instituta CIP i JP "Železnice Srbije", izvođač Energoprojekt visokogradnja sa podizvođačima ZGOP, MINEL KM i Galeb FSU, završio je radove na izgradnji glavnih prolaznih staničnih koloseka br. 5 i 6 i privremene veze tih koloseka sa levim kolosekom za Pančevački most koji je godinama bio zatvoren za saobraćaj. U sklopu tih radova završeni su i radovi na opremanju dela perona i pothodnika za pristup putnika. 

Nakon pribavljanja svih dozvola koloseci su pušteni u saobraćaj.

Završetkom ovih radova omogućene su sve najnužnije veze u cilju uspostavljanja redovnog dvokolosečnog saobraćaja prigradske železnice, iz sistema "Beovoz", na relacijama Batajnica - Pančevo, Batajnica - Resnik i Resnik -Pančevo.

Prema CIP-ovom projektu prvi put u Srbiji je primenjena tehnologija izgradnje koloseka na betonskoj ploči upotrebom najmodernijeg pričvrsnog pribora tipa PANDROL VANGUARD koji treba da omogući potpuno apsorbovanje buke i vibracija i zaštiti staničnu i okolne stambene zgrade.

Nakon završenih radova, stručni predstavnici firme PANDROL izvršili su inspekciju i konstatovali primenu "high quality standard" prilikom izvođenja radova i ugradnje pričvrsnog pribora.

]]>
Thu, 20 May 2010 12:49:34 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/603/Glavni+projekat+rekonstrukcije+5.+i+6.+koloseka+u+stanici+Beograd+centar+sa+privremenom+vezom+iz+pravca+Pan%C4%8Deva
Koncept razvoja železničkog robnog terminala Beograd http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/53/Koncept+razvoja+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+robnog+terminala+Beograd.html Lokacija železničkog robnog terminala Beograd omeđena je ranžirnom stanicom, Savskom magistralom i putem za Železnik.

Povezivanjeplanirane lokacije sa Savskom magistralomi obilaznicom oko Beograda (E-75) jepovoljno, a ostvariće se preko kružneraskrsnice na putu za Železnik idenivelisane raskrsnice na Savskojmagistrali. Terminal će sa železničkommrežom biti povezan novom veznom prugomiz ranžirne stanice Beograd. Blizinaranžirne stanice omogućiće zajedničkokorišćenje pojedinih postojećihkapaciteta. Robni terminal će bitiprolaznog tipa. Kompleks čini nekolikonezavisnih celina čije funkcionisanjeće biti omogućeno korišćenjem zajedničkihobjekata upravljačkog i servisnogpodsistema. U Idejnom rešenju Železničkogrobnog treminala Beograd planirani susledeći podsistemi: poslovno-administrativnii upravljački sistem centra, kontejnerskiterminal,rola terminal, robni magacin,koloseci i površine za rad sa kolskomrobom i servisni blok. Predviđen jedovoljan broj parking mesta za teretnavozila i putničke automobile.

]]>
Thu, 20 May 2010 15:45:20 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/53/Koncept+razvoja+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+robnog+terminala+Beograd
Glavni projekat rekonstrukcije manipulativne rampe i I manipulativnog koloseka http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/54/Glavni+projekat+rekonstrukcije+manipulativne+rampe+i+I+manipulativnog+koloseka.html Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna

]]>
Thu, 20 May 2010 15:47:26 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/54/Glavni+projekat+rekonstrukcije+manipulativne+rampe+i+I+manipulativnog+koloseka
Glavni projekat rekonstrukcije pretovarne rampe i manipulativne površine http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/495/Glavni+projekat+rekonstrukcije+pretovarne+rampe+i+manipulativne+povr%C5%A1ine.html Železnička stanica Majdanpek

Železnička stanica Majdanpek

]]>
Thu, 20 May 2010 18:33:29 +0100 Stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/zeleznickaInfrastruktura/stanice/story/495/Glavni+projekat+rekonstrukcije+pretovarne+rampe+i+manipulativne+povr%C5%A1ine