štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni projekat i planska dokumentacija rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge: Beograd - Novi Sad - Subotica - Granica Mađarske, deonica : Stara Pazova - Novi Sad, dužine 40,44km

Godina realizacije: 2010.

Za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, Saobraćajni institut CIP je uradio plansku dokumentaciju i Idejni projekat.

Idejni projekat je urađen u skladu sa Međunarodnim sporazumima, Prostornim planom Republike Srbije i Regionalnim prostornim planom AP Vojvodine, kao i standardima Transevropske železničke mreže.

Na ovoj deonici predviđena je savremena dvokolosečna elektrificirana pruga za mešoviti putnički i teretni saobraćaj sa tehničkim elementima trase za brzinu 200 km/h, uz ograničenja iz prostorno-urbanističkih razloga u skladu sa evropskim standardima interoperabilnosti;

  • Dužina deonice dvokolosečne pruge je 40,4 km i kraća je od postojeće pruge za oko 1 km;
  • Dvokolosečna pruga koristi delove trase postojeće pruge gde god je to moguće, a napušta je u zonama gde to uslovljavaju postojeći mali poluprečnici krivina i drugi uslovi;
  • Na ovoj deonici pruge projektovane su 4 stanice sa visokim standardima pristupa putnika vozu: 3 postojeće stanice Inđija, Sremski Karlovci i Petrovaradin se rekonstruišu i gradi se nova stanica Beška.

Najznačajniji objekti na pruzi su:

  • tunel "Čortanovci" dužine 1150m, koji je zbog veoma složenih geotehničkih karakteristika terena - klizišta projektovan sa dve odvojene jednokolosečne tunelske cevi;
  • vijadukt dužine oko 3 km, kojim trasa dvokolosečne pruge prelazi preko geotehnički složenog terena na delu od tunela do aluviona Dunava, a projektovano je i niz drugih objekta (mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pešačko-biciklistički pothodnici).

Sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama rešena su denivelisano podvožnjacima i nadvožnjacima. Projekat pruge ispunjava visoke ekološke standarde u skladu sa uslovima zaštite spomenika kulture i prirode, uz savremene mere zaštite od buke. Projektom je omogućeno da se izgradnja vrši pod saobraćajem, sa minimalno neophodnim prekidima.

Realizacija ovog projekta će značajno skratiti vreme putovanja vozom između Beograda i Novog Sada. Pored brzine, pruga će pružiti visok nivo bezbednosti, kapaciteta i komfora u prevozu putnika i robe, što će doprineti konkurentskoj sposobnosti železnice, smanjiti troškove prevoza i povećati nivo ekološke zaštite. Projekat će dati i značajan doprinos razvoju privrede Srbije.

Izrada Glavnog projekta poverena je Saobraćajnom institutu CIP kao najvećoj domaćoj projektantskoj firmi, koja će uz maksimalno angažovanje svojih stručnjaka iz svih oblasti, uraditi geodetska snimanja, geotehnička ispitivanja i Glavni projekat u što je moguće kraćem roku, kako bi se što pre stvorili uslovi za početak izgradnje.

slika

povratak