štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejna rešenja i Glavni projekti rekonstrukcije i podizanja nivoa osiguranja na postojećim putnim prelazima u nivou

Godina realizacije: 2002 - 2010

Kolovoz u putnom prelazu - gumeni paneli  (Prvi pilot projekat - ugradnja 2002.god ulaz Beogradski sajam)
Kolovoz u putnom prelazu - gumeni paneli (Prvi pilot projekat - ugradnja 2002.god ulaz Beogradski sajam)
 Ukrštaji drumske saobraćajnice sa železničkom prugom - putni prelazi u nivou - predstavljaju opasna mesta ''crne tačke'' na kojima su veoma često evidentirani vanredni događaji.

Od 2002. godine kada je JP "Železnice Srbije" pokrenula program za uređenje i osiguranje neobezbeđenih putnih prelaza u nivou, Saobraćajni institut CIP je završio kompletnu projektnu dokumentaciju za preko 30 putnih prelaza na prugama JP "Železnice Srbije".

Osnovni zahtev kojim se meri nivo bezbednosti na putnim prelazima je smanjenje broja vanrednih događaja. Načini i metode ispunjenja ovog zahteva su različiti , zavise od postojećeg i zahtevanog nivoa bezbednosti na putnom prelazu u nivou, a rezultat su analize postojećeg stanja putnih prelaza u nivou.

Putni prelaz u Kraljevu osiguran automatskim uređajem osiguranja,  sa ugrađenim gumenim panelima i lavirintom za pešake
Putni prelaz u Kraljevu osiguran automatskim uređajem osiguranja, sa ugrađenim gumenim panelima i lavirintom za pešake

Kroz projekat su obrađene tri grupe mera za povećanje bezbednosti odvijanja saobraćaja na putnim prelazima: građevinske, elektrotehničke i saobraćajne.

Radovi u okviru građevinske rekonstrukcije putnih prelaza obuhvataju promene elemenata puta (proširenja kolovoza, dogradnja pešačkih staza u zoni prelaza, korekcija nivelete puta) promene tipa kolovozne konstrukcije u putnom prelazu uz prethodno uređenje donjeg i gornjeg stroja pruge u zoni putnog prelaza. Primenjena rešenja tipa kolovozne konstrukcije u putnom prelazu u period zadnjih pet godina, projektovana su najčešđe od savremenih materijala - gumenih panela.

Putni prelaz u Bajmoku (projekat i izvedeno stanje)
Putni prelaz u Bajmoku (projekat i izvedeno stanje)

Elektrotehnički uređaji za obezbeđenje saobraćaja na putnim prelazima mogu biti mehaničkog ili automatskog tipa. Automatski uređaji, zavisno od lokacije putnog prelaza u odnosu na ostale elemente osiguranja na pruzi mogu biti sa daljinskom kontrolom, sa kontrolnim signalima ili tasterskim uključenjem. Svaki automatski uređaj putnog prelaza obavezno sadrži: blok kućicu, polubranike, putoprelazne signale, uključno-isključne elemente i odgovarajući kablovsku mrežu za povezivanje.

sl4
Deo montaže gumenih panela u kolovoz
Deo montaže gumenih panela u kolovoz

Saobraćajno-tehnološki zahtevi na postojećim putnim prelazima podrazumevaju postavljanje saobraćajne signalizacije.

Projekti na uređenju putnih prelaza, kao sastavni deo tehničkog rešenja sadrže i tehnologiju odvijanja saobraćaja za vreme izvođenja radova.

povratak