štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni, Idejni i Glavni projekat za izgradnju industrijskog koloseka od TE Kostolac B do postojeće železničke mreže za potrebe PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac"

Godina realizacije: 2009. - 2011.

Cilj izrade tehničke dokumentacije je izgradnja industrijskog koloseka od TE Kostolac B do postojeće železničke mreže.

Generalnim projektom obrađene su tri varijante od železničke stanice Stig do   TE Kostolac B, a idejnim projektom obrađene su Varijanta 1 (dužine od 23448 m) i Varijanta 2 (dužine od  22138 m) kao najpovoljnije, a u Glavnom projektu urađena je Varijanta 1.

Usvojeni su granični elementi za situacioni plan, uzdužni profil i poprečne profile u funkciji zadate računske brzine od Vr=50 km /h.

Donji stroj je predviđen za 25 t opterećenja, a gornji stroj projektovan za osovinsko opterećenje od 22,5 t.

Odvodnjavanje pruge predviđeno je podužnim i poprečnim nagibima planuma, kao i izgradnjom novih kanala i objekata otvora do 5,0m - propusta.

Ukrštanja sa drumskim saobraćajnicama razrešena su ukrštanjima u nivou.         

povratak