štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekat građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Ćele Kula-Staničenje (km 4+900 - km 64+152)

Godina realizacije: 2006 - 2008

Postojeća jednokolosečna železnička pruga Niš-Dimitrovgrad-Granica Bugarske, izgrađena je 1888. godine. Dugačka je 104km i nije elektrificirana. Zajedno sa putem Niš-Dimitrovgrad nalazi se u dolini reke Nišave i prolazi kroz Sićevačku klisuru.

slika2

Pruga ima veliki nacionalni i međunarodni značaj: po AGC Sporazumu svrstana je u najvažnije međunarodne magistralne pruge Evrope (E-70), deo je panevropskog prioritetnog Koridora 10 i nalazi se u Mreži pruga "visoke performanse" jugoistočne Evrope. Stanje ove pruge i nivo usluge koji može da pruži su u neskladu sa značajem koji ima u železničkoj mreži Srbije i Evrope, što se odražava na njenu privlačnost za korisnike, pa i relativno mali obim saobraćaja. Iz navedenih razloga doneta je odluka o modernizaciji postojeće pruge što podrazumeva rehabilitaciju, elektrifikaciju i opremanje pruge savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, kao i osposobljavanje pruge za kombinovani transport. Radovi na ovoj pruzi su predviđeni da se izvedu putem kredita Evropske investicione banke (EIB). Realizacijom ovog projekta će se značajno podići nivo usluge i povećati konkurentska sposobnost pruge u odnosu na drumski transport u koridoru i u odnosu na alternativne železničke pravce Jugoistočne Evrope. Ovim Glavnim projektom obuhvaćeni su građevinski radovi na deonici pruge od Ćele Kule do Staničenja u dužini od 59,2 km. Na ovom delu pruge ima 9 stanica, 11 stajališta, 138 propusta i 31 putni prelaz. Radovi obuhvataju: sanaciju donjeg stroja uz primenu savremenih materijala, zamenu svih elemenata gornjeg stroja, zamenu propusta i uređenje putnih prelaza. Kao funkcionalna priprema za elektrifikaciju pruge predviđena je ugradnja betonskih kanaleta kao i kablovske kanalizacije u rovu na putnim prelazima.

Radovi predviđeni ovim projektom imaju za cilj da obezbede:

  • ujednačavanje i podizanje brzine vožnje

  • povećanje nosivosti pruge (kategorija D4 - 225 KN, 80 KN/m)

  • potrebnu korisnu dužinu staničnih koloseka

  • povećanje propusne moći pruge

  • uslove za elektrifikaciju i savremeno osiguranje pruge

1
 

povratak