štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat turističke pruge uzanog koloseka Šargan-Vitasi-Mokra Gora

Godina realizacije: 1999 - 2000

Tehnička dokumentacija pruge Šargan Vitasi - Mokra Gora

Pruga uzanog koloseka, širine 760 mm, od stanica Šargan Vitasi do stanice Mokra Gora postojala je kao deo pruge uzanog koloseka Beograd - Sarajevo. Izgrađena u prvoj polovini tridesetih godina ovog veka, pola stoleća je povezivala sela na padinama srpskih planinskih lepotica Tare, Zlatibora i Šargana sa svetom.

1

U tehničkom smislu, na pruzi se isticala čuvena "Šarganska osmica" - nesvakidašnja pružna petlja iznad podnožja Jatare - koja je omogućila savladavanje velike visinske razlike između Mokre Gore i Šargana. Dužina "osmice" je bila 13.5 km i na trasi je imala 20 tunela, 3 mosta i vijadukt, koji su činili trećinu trase pruge.
Tehnološki napredak društva minimizirao je značaj ove pruge u saobraćajnom smislu. Godine 1974. demontiran je gornji stroj pruge, dok su trup i objekti na njemu ostali. Četvrt veka kasnije zaživela je ideja o revitalizaciji pruge Šargan Vitasi - Mokra Gora kao turističke pruge.
Oživljavanje i ponovno aktiviranje otrgli su od zaborava deo istorije srpske železnice a putnicima pružio svetski atraktivnu muzejsku pružnu trasu. Tehničko rešenje se bazira na rekonstrukciji i uređenju sačuvanih elemenata pruge (tunela, mostova, malih objekata, trupa pruge), uz izgradnju prateće infrastrukture i novih objekata neophodnih kako za funkcionisanje pruge, tako i za prijem putnika- turista.

Po ugledu na muzejske železnice u svetu, deo pruge uzanog koloseka koja je povezivala Beograd sa Jadranskim morem, je obnovljen i pušten u saobraćaj 2001. godine. Na toj deonici, od Šargan-Vitasa do Mokre Gore , nalazi se "Šarganska osmica", koja zbog jedinstvenog rešenja predstavlja posebnu atrakciju za putnike voza "Nostalgija". Planirano je da se, u nekoliko faza, poveže obnovljeni deo trase sa Višegradom na jednoj strani i stanicom Branešci na pruzi Beograd-Bar na drugoj strani. Izgradnjom novih deonica pruge obogatiće se turistički potencijal Zlatibora, Tare i doline reke Drine. Od Šargan-Vitasa do Kremana planirana je izgradnja koloseka na postojećem trupu pruge u dužini od oko 4 km. Od Kremana do stanice Branešci predložene su tri varijante nove trase. Planirani objekti i prateći sadržaji u ambijentalnom smislu će biti u skladu sa već izgrađenim objektima, odnosno primeniće se tradicionalni način izgradnje. Ukupna dužina pruge je oko 20km.Pruga je projektovana za brzine do 30 km/h. 

povratak