štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Koncept dugoročnog razvoja Železničkog čvora Niš

Godina realizacije: 2004 - 2005

Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i analiza postojećeg stanja, a prema usvojenim principima i ciljevima razvoja železničkih čvorova u velikim gradovima urađen je Koncept dugoročnog razvoja čvora Niš. Koncept definiše celovito, savremeno tehničko-tehnološko rešenje za sve funkcije čvora i povećani značaj železnice, uzimajući u obzir sve specifičnosti Niša kao regionalnog centra i značajne međunarodne saobraćajne raskrsnice na Koridoru 10. Konceptom čvora ostvareni su osnovni principi i ciljevi: maksimalno su zadržani i modernizovani postojeći železnički koridori; izvršeno je razdvajanje putničkog i teretnog saobraćaja na području grada; putničke pruge kroz centralnu zonu grada pružaju uslove za organizovanje intenzivnog prigradskog, a na značajnim relacijama i gradskog saobraćaja; sva ukrštanja pruga sa postojećim i planiranim putevima i ulicama su denivelisana, čime je rešen najveći konflikt železnice i grada, što značajno doprinosi funkcionalnoj povezanosti grada, bezbednosti saobraćaja, kao i zaštiti životne sredine; odgovarajućim nivelacionim položajem pruga rešeni su prostorni konflikti železnice i grada, stvoreni su uslovi za intermodalnost železničkog, drumskog i vazdušnog saobraćaja. Lokacija putničke stanice ima uslove za formiranje jedinstvenog saobraćajno-poslovno-komercijalnog centra po evropskim standardima i predstavlja razvojnu šansu Niša. Konceptom su data dugoročna razvojna rešenja koja se mogu realizovati etapno u skladu sa potrebama i mogućnostima. Zadatak je multi disciplinaran i na njegovoj izradi su učestvovali stručnjaci iz svih oblasti.

povratak