štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Skopski železnički čvor

U zemljotresu u Skoplju 1963. godine su grad i železnička postrojenja pretrpeli teška razaranja. Ranije usvojeni generalni urbanistički plan stavljen je van snage, čime je dovedeno u pitanje ranije usvojeno rešenje železničkog čvora iz 1961. godine. Ipak data je saglasnost za izgradnju mosta preko Vardara.

1

Ovakvom odlukom Gradskog sobranja osnažena je prvobitna ideja o severnoj obilaznoj pruzi kao priključnoj pruzi za čvor iz pravca Kosovske Mitrovice i Gostivara. Dislokacija putničke stanice sa dotadašnjeg mesta upućivala je na najbližu moguću lokaciju nove stanice, jer je postojeća stanica imala idealan položaj u odnosu na grad. Ranžirna stanica se morala rotirati skoro pod pravim uglom u odnosu na ranije usvojeno rešenje iz 1961. godine.

2

Ovako zadate lokacije najvažnijih stanica i pruga trebalo je ukonponovati u racionalno tehničko rešenje čvora, uzimajući u obzir i sve ostale neophodne delove čvora. Tako je nastalo novo rešenje Skopskog železničkog čvora koje je 1965. godine izradio Zavod za projektovanje JŽ. Novo rešenje polazi od potpune diferencijacije putničkog saobraćaja od teretnog na području grada.

Za putnički saobraćaj predviđena je nova putnička stanica prolaznog tipa u naselju Proleće i tehnička putnička stanica u naselju 11. oktombri pored pruge prema Đevđeliji.

U jednostranoj gravitacionoj ranžirnoj stanici koja je locirana kod sela Trubarevo izgrađena je prijemna grupa sa 7 koloseka, ranžirno-otpremna grupa sa 20 osnovnih i 12 pomoćnih koloseka i stanična grupa za sabirne vozove sa 8 koloseka. Izgrađeni su i svi neophodni objekti visokogradnje.
povratak