štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Železnički čvor Ljubljana

1

Novo urbanističko rešenje centra LJubljane, studije "Tauern" i "Balkan", opterećenost postojećeg stanja čvora nizom problema, kao što su: nedovoljni kapaciteti, uska gral, brojna presecanja puteva vožnje u nivou, zatim očekivanje intenziviranja železničkog saobraćaja u budućnosti, a posebno prigradskog saobraćaja, bili su neposredan povod za pokretanje pitanja koncepcije daljeg razvoja čvora.

Taj složen zadatak poveren je Saobraćajnom institutu CIP 1979. godine. Osnovni koncept razvoja železničkog čvora LJubljana, po predlogu stručnjaka Saobraćajnog instituta CIP, zasnivao se na sledećim principima i ciljevima:

  1. Postepeno izgraditi dovoljno velike kapacitete čvora, da bi se železnički saobraćaj mogao nesmetano razvijati na području SR Slovenije i da bi se mgao prihvatiti i propuštati povećani obim saobraćaja međunarodnog saobraćaja koji gravitira preko ovog područja;

  2. Zadržati sve železničke kapacitete na postojećim lokacijama, uz njihovu modernizaciju i uklapanje u novo tehničko-tehnološko rešenje;

  3. Razdvojiti teretni saobraćaj od putničkog u cilju rasterećenja kapaciteta čvora i oslobađanja centralne zone grada od teretnog saobraćaja;

  4. Stvoriti konceptom rešenja čvora uslove za visok stepen bezbednosti saobraćaja;

  5. Posebnu pažnju posvetiti racionalnim tehnološkim rešenjima stanica i pruga;

  6. Dati rešenje čvora koje se može etapno izgrađivati i ekonomski opravdati sa stanovišta investicija. Pri tome nastojati da svaka etapa predstavlja zaokruženu tehničko-tehnološku celinu;

  7. Provođenjem brzih pruga korz čvor i izgradnjom obilazne teretne pruge, stvoriti uslove da se postojeće pruge rasterete od saobraćaja, da se modernizuju i prilagode za potrebe prigradskog i gradskog saobraćaja;

  8. Maksimalno koristiti postojeće železničko zemljište, kao i ranije predviđene rezervate i koridore.

2

Na osnovu usvojenog koncepta razvoja čvora Saobraćajni institut CIP je uradio idejne projekte stanica i postrojenja u čvoru, idejne projekte novih priključenih pruga i idejne projekte rekonstrukcija i dogradnje drugog koloseka na prugama za prigradeski saobraćaj.

Rad Saobraćajnog instituta CIP na železničkom čvoru LJubljana trajao je oko 10 godina uz uspešnu i korektnu saradnju sa ŽT LJubljana i svim gradskim strukturama.

3
povratak