Saobraćajni institut CIP :: Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/1a.jpg?thumbId=407&fileSize=8494&contentType=image/jpeg&lastModified=1274446261000 Saobraćajni institut CIP :: Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/rss.html Sanacija i adaptacija 13 tunela na putu m1.12 Niš - Pirot http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/56/Sanacija+i+adaptacija+13+tunela++na+putu+m1.12+Ni%C5%A1+-+Pirot.html Trasa magistralnog puta M1.12 Niš - Pirot kroz Sićevačku klisuru položena je na strmoj desnoj obali kanjona reke Nišave.

Put je celomdužinom praktično usečen u krečnjačku stenu i na njemu je probijeno 13 tunela ukupnedužine 1045 m. Svih 13 tunela predstavljali su usko grlo jer su bili izvedeni sasmanjenim gabaritom, širine kolovoza 6.5m i visine u temenu 4.0m. Kako su tuneliuglavnom bili neobloženi postojalo je procurivanje vode različitog intenziteta, azimi su se po obimu tunela formirale ledenice.

Sanacionim radovima,tokom 2005 i 2006 godine, tuneli su prošireni za slobodni profil visine 4.50m iširine kolovoza od 7.10m. U svim tunelima projektovana je hidroizolacija sa drenažom,a kao zaštita hidroizolacije projektovana je sekundarna armirano betonska konstrukcijaminimalne debljine d = 30 cm. Prikupljena voda prihvata se drenažnom cevi ø160 mmkoja je postavljena obostrano. Izvedenim radovima značajno je povećan nivo uslugei sigurnost učesnika u saobraćaju.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:11:26 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/56/Sanacija+i+adaptacija+13+tunela++na+putu+m1.12+Ni%C5%A1+-+Pirot
Projekti novih tunela http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/57/Projekti+novih+tunela+.html U periodu od 2001.-2008. godine, urađeni su Idejni projekti tunela na putnim pravcima E-80 (Niš-Dimitrovgrad), E-75 (Leskovac-granica sa BJRM), E-763 (Beograd-Požega-Boljare)

U periodu od 2001.-2008. godine, urađeni su Idejni projekti tunela na putnim pravcima E-80 (Niš-Dimitrovgrad), E-75 (Leskovac-granica sa BJRM), E-763 (Beograd-Požega-Boljare). E-70 (obilaznica oko Beograda i Pančeva),unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP) ina obilaznoj pruzi Beli Potok-Vinča-Pančevo. Projektovano je 30 tunela ukupnedužine 31 000m.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:13:21 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/57/Projekti+novih+tunela+
Tunel "Topčidersko brdo" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/58/Tunel++%22Top%C4%8Didersko+brdo%22.html Saobraćajni Institut CIP, je u okviru idejnog Projekta saobraćajnice Unutrašnjeg Magistralnog Poluprstena (UMP) od Ulice Paštrovićeve do Ulice Dr Milutina Ivkovića uradio Idejni projekat tunela "Topčidersko brdo".

Saobraćajni Institut CIP, je u okviru idejnog Projekta saobraćajnice Unutrašnjeg Magistralnog Poluprstena (UMP) od Ulice Paštrovićeve do Ulice Dr Milutina Ivkovića uradio Idejni projekat tunela "Topčidersko brdo". 

Ulazni portal tunela, lociran je u zoni ulice Banjičkihžrtava, a izlazni portal u ulici Dr MilutinaIvkovića (prema Autokomandi).

Tunel "Topčidersko brdo" je projektovan sadve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer. Dužina levetunelske cevi je 2 175m, a desne 2 170m. Svetliprofil je projektovan tako da je obezbeđena slobodna visina nad kolovozom od4.70m, a na službenim stazama 2.50m. Ukupna korisna širina utunelu je 9,30m.Površina svetlog otvora je 56m2

Pri projektovanju tunela korišćene su savremene metodeklasifikacije stenskih masa, a projektovanje tipova tunelskih konstrukcija injihovo osiguranje rađeno je prema novoj austrijskoj metodi (NATM). Tunelskakonstrukcija se sastoji od primarne i sekundarne konstrukcije. U zavisnosti odkategorija stenskih masa koje se smenjuju duž tunela, primarna konstrukcija sesastoji od mlaznog betona debljine d=5cm-30cm, rešetkastih čeličnih lukova, samobušećihsidara dužine l=3m i armaturne mreže. Na primarnu konstrukciju postavlja sehidroizolacioni plašt od PVC folija. Sekundarnu konstrukciju koja profilišekorisni tunelski prostor, čini svod od livenog betona debljine d=30cm.

U tunelu su projektovane poprečne veze za prolaz interventnih vozila,poprečne veze za evakuaciju pešaka i niše za SOS telefone i protivpožarnu zaštitu. Projektom je predviđeno osvetljenje,signalizacija i provetravanje tunela. Provetravanje se vrši preko portala ivertikalnih ventilacionih šahtova. Nadzor i upravljanje tunelom u normalnim iakcidentnim situacijama vrši se iz komandnog centra, lociranog u Ul. DrMilutina Ivkovića.

]]>
Fri, 21 May 2010 10:14:49 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/58/Tunel++%22Top%C4%8Didersko+brdo%22
Magistralni put M21deonica Prijepolje-Gostun-Državna granica http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/59/Magistralni+put+M21deonica+Prijepolje-Gostun-Dr%C5%BEavna+granica.html Glavni projekat sanacije tunelske obloge ID-61,ID-62 i ID-63

Glavni projekat sanacije tunelske obloge
ID-61,ID-62 i ID-63

]]>
Fri, 21 May 2010 14:45:35 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/tuneli/drumski/story/59/Magistralni+put+M21deonica+Prijepolje-Gostun-Dr%C5%BEavna+granica