Potporni zidovi

U Saobraćajnom Institut CIP urađen je veliki broj projekata potpornih konstrukcija, kojima se osiguravaju strmi zaseci prirodnih padina, nasipi i temeljne jame. Uzavisnosti od problema koji se javljaju na određenom lokalitetu, primenjuju se različite vrste potpornih konstrukcija: zidovi od nearmiranog i armiranog betona, zidovi od gabiona, konstrukcije od šipova, dijafragmi, armirane zemlje, sidrene konstrukcije za osiguranje kosina.Reprezentativni primer projektovanih i izvedenih potpornih konstrukcija je potporna konstrukcija od armirane zemlje na obilaznici oko Ovčar Banje.

Kosina na 198 km pruge Beograd-Bar u toku sanacijePotporni zid u Mokroj Gori

Projektom obilaznice oko Ovčar Banje, predviđeno je da se deo puta između novoprojektovanog mosta i tunela nalazi na nasipu koji je zbog skučenog prostora morao da ima vertikalnu potpornu konstrukciju velike visine. Saobraćajni Institut CIP je kao najracionalnije rešenje uradio projekat potporne konstrukcije od armirane zemlje, koja predstavlja je kompozit od kamene ili zemljane ispune (nasipa), geomreža i elemenata za obradu slobodnih površina.

Dužina konstrukcije od tunela do mosta je 165m, a dužina na navoznoj rampi na desnoj obali reke je 28m. Maksimalna visina konstrukcije od armirane zemlje neposredno uz obalne stubove je 8.80m. Uzimajući u obzir ukupne dimenzije konstrukcije, ovaj objekat je trenutno najveći na Balkanu, urađen u ovom sistemu.
Radovi na obilaznici Ovčar Banje završeni su u toku 2007 godine, kada je puštena u saobraćaj.

Izvedena potporna konstrukcija od armirane zemlje u Ovčar BanjiIzvedena potporna konstrukcija od armirane zemlje u Ovčar Banji