Saobraćajni institut CIP :: Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/mostzel.jpg?thumbId=728&fileSize=5563&contentType=image/jpeg&lastModified=1276083429000 Saobraćajni institut CIP :: Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/rss.html Glavni projekat sanacije železničkog mosta preko reke Save na km 5+260 pruge Ostružnica-Batajnica http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/95/Glavni+projekat+sanacije+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+preko+reke+Save+na+km+5260+pruge+Ostru%C5%BEnica-Batajnica.html Most se sastoji od 10 prilaznih betonskih konstrukcija raspona 27 metara i četiri rešetkaste proste grede raspona 95,5 metara.

Most se sastoji od 10 prilaznih betonskih konstrukcija raspona 27 metara i četiri rešetkaste proste grede raspona 95,5 metara.Ukupna dužina mosta je 658 metara.U toku bombardovanja je bila srušena jedna prilazna i jedna čelična konstrukcija kao i teško oštećen rečni stub i rešetke iznad njega.Most je saniran i ponovo pušten u saobraćaj.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 16:07:36 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/95/Glavni+projekat+sanacije+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+preko+reke+Save+na+km+5260+pruge+Ostru%C5%BEnica-Batajnica
Glavni projekat rekonstrukcije ulice Jurija Gagarina na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/91/Glavni+projekat+rekonstrukcije+ulice+Jurija+Gagarina+na+delu+ispod+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Beogradu.html Železnički most je sistema betonski sandučasti kontinualni nosač na 4 polja,raspona L=40,0+54,0+54,0+40,0=188,0m.

Železnički most je sistema betonski sandučasti kontinualni nosač na 4 polja,raspona L=40,0+54,0+54,0+40,0=188,0m.

]]>
Thu, 27 May 2010 16:04:51 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/91/Glavni+projekat+rekonstrukcije+ulice+Jurija+Gagarina+na+delu+ispod+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Beogradu
Glavni projekat železničkog mosta na km 41+061 pruge Subotica-Bogojevo-Državna granica http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/92/Glavni+projekat+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+na+km+41061+pruge+Subotica-Bogojevo-Dr%C5%BEavna+granica.html Čelična režetkasta konstrukcija mosta je izvedena od sedam prostih greda ukupnog raspona L=5h102,0+66,0+35,1.

Čelična režetkasta konstrukcija mosta je izvedena od sedam prostih greda ukupnog raspona L=5h102,0+66,0+35,1.Oštećena je bila krajnja konstrukcija mosta koja je sanirana.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 16:08:37 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/92/Glavni+projekat+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+na+km+41061+pruge+Subotica-Bogojevo-Dr%C5%BEavna+granica
Idejni i glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd-Niš deonice Gilje-Ćuprija-Paraćin http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/97/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd-Ni%C5%A1+deonice+Gilje-%C4%86uprija-Para%C4%87in.html ]]> Thu, 27 May 2010 00:25:40 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/97/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+modernizacije+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+Beograd-Ni%C5%A1+deonice+Gilje-%C4%86uprija-Para%C4%87in Glavni projekat sanacije mosta na km 0+794 pruge Stalać-Kraljevo-Požega http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/99/Glavni+projekat+sanacije+mosta+na+km+0794+pruge+Stala%C4%87-Kraljevo-Po%C5%BEega.html Sanacija dve čelične rešetkaste konstrukcije, sistema proste grede, raspona L=2x76,3m, širine B=6,42m

Sanacija dve čelične rešetkaste konstrukcije, sistema proste grede, raspona L=2x76,3m, širine B=6,42m

]]>
Thu, 27 May 2010 00:26:16 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/99/Glavni+projekat+sanacije+mosta+na+km+0794+pruge+Stala%C4%87-Kraljevo-Po%C5%BEega
Idejni projekat drugog koloseka pruge Beograd Centar-Pančevo Glavna-Vršac-Državna granica, novi železnički most preko Tamiša http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/101/Idejni+projekat+drugog+koloseka+pruge+Beograd+Centar-Pan%C4%8Devo+Glavna-Vr%C5%A1ac-Dr%C5%BEavna+granica%2C+novi+%C5%BEelezni%C4%8Dki+most+preko+Tami%C5%A1a+.html Rešetkasta čelična konstrukcija raspona 80 m, pet spregnutih konstrukcija raspona po 32.0 m. Stubovi su fundirani na šipovima.

Rešetkasta čelična konstrukcija raspona 80 m, pet spregnutih konstrukcija raspona po 32.0 m. Stubovi su fundirani na šipovima.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:27:38 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/101/Idejni+projekat+drugog+koloseka+pruge+Beograd+Centar-Pan%C4%8Devo+Glavna-Vr%C5%A1ac-Dr%C5%BEavna+granica%2C+novi+%C5%BEelezni%C4%8Dki+most+preko+Tami%C5%A1a+
Idejni i Glavni projekat i stručni nadzor za privremeni montažno-demontažni železničko-drumski most (MDM) preko Dunava u Novom Sadu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/436/Idejni+i+Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+za+privremeni+monta%C5%BEno-demonta%C5%BEni+%C5%BEelezni%C4%8Dko-drumski+most+%28MDM%29+preko+Dunava+u+Novom+Sadu.html Posle NATO bombardovanja Saobraćajni institut CIP je uradio projekte i organizovao izgradnju i vršio stručni nadzor za obnovu 57 železničkih i drumskih mostova. Ovaj posao je rađen u izuzetno teškim uslovima sankcija, sa razorenom infrastrukturom i uz nedostatak pojedinih materijala. Međutim, uz veliko zalaganje i entuzijazam uspeli smo da u relativno kratkom periodu osposobimo veliki broj mostova za saobraćaj.

Posle NATO bombardovanja Saobraćajni institut CIP je uradio projekte i organizovao izgradnju i vršio stručni nadzor za obnovu 57 železničkih i drumskih mostova. Ovaj posao je rađen u izuzetno teškim uslovima sankcija, sa razorenom infrastrukturom i uz nedostatak pojedinih materijala. Međutim, uz veliko zalaganje i entuzijazam uspeli smo da u relativno kratkom periodu osposobimo veliki broj mostova za saobraćaj.

 U periodu obnove zemlje posle NATO bombardovanja uradili smo projekte za porušene mostove u Novom Sadu, između kojih je i MD most:

Ukupna dužina mosta je 433,5 metara. Most je projektovan za mešovit železničko-drumski saobraćaj, koji se zbog širine mostovske konstrukcije odvija naizmenično u određenim vremenskim intervalima. Iako je projektovan da bude u eksploataciji najduže do četiri godine, zbog određenih okolnosti njegova upotreba je produžena, a u našoj kompaniji je iz tog razloga urađen projekat ojačanja određenih elemenata mosta, što je uz stručni nazor naših stručnjaka i realizovano. S ovim poboljšanjima i uz adekvatno i pravovremeno održavanje, funkcija ovog mosta je produžena do 2014 godine, tj. do izgradnje novog drumsko-železničkog mosta na mestu srušenog lučnog mosta.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 21:48:31 +0100 Železnički http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/zeleznicki/story/436/Idejni+i+Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+za+privremeni+monta%C5%BEno-demonta%C5%BEni+%C5%BEelezni%C4%8Dko-drumski+most+%28MDM%29+preko+Dunava+u+Novom+Sadu