Saobraćajni institut CIP :: Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/mostdru.jpg?thumbId=729&fileSize=11489&contentType=image/jpeg&lastModified=1276083472000 Saobraćajni institut CIP :: Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/rss.html Glavni projekat mosta preko reke Lim u Prijepolju http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/625/Glavni+projekat+mosta+preko+reke+Lim+u+Prijepolju+.html Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim, i spaja gradsko jezgro grada Prijepolja, sa levom obalom reke i prostorom koji je pogodan za dalji razvoj grada.

Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim, i spaja gradsko jezgro grada Prijepolja, sa levom obalom reke i prostorom koji je pogodan za dalji razvoj grada.

Zbog uslova nivoa velikih voda ispod mosta i niveletnog uklapnja u saobraćajnice na levoj i desnoj obali , most je morao imati malu statičku visinu konstrukcije, što je uz uslov širine kolovoza i pešačkih staza, uslovilo da se most formira iz dva paralelna sanduka.

Reka Lim , koja je u ovom predelima planinska reka , ima velike oscilacije nivoa voda, zahteva objekte koji su duboko fundirani u kvalitetnim materijalima. Ovaj most je fundiran u magmatskim stenama (dijabazima).

Most je predviđen za drumski i pešački saobraćaj i ima ukupnu širinu kolovoza od B=13.05m. Most je ispitan teretom od 120t, i odgovara kategoriji gradskih mostova.

]]>
Mon, 13 Dec 2010 09:30:38 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/625/Glavni+projekat+mosta+preko+reke+Lim+u+Prijepolju+
Idejni i Glavni projekat i stručni nadzor za drumski most preko Dunava u Novom Sadu "Varadinska duga" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/434/Idejni+i+Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+za+drumski+most+preko+Dunava+u+Novom+Sadu+%22Varadinska+duga%22.html Dužina mosta iznosi 357 metara. Projektovan je kao gradski drumsko pešašački i biciklistički most. Ukupna širina mosta je 14,20 metara. Most je projektovan i izgrađen na postojećim stubovima srušenog mosta, koji su nadograđeni da bi se dobio potrebni plovni profil. Konstrukcija mosta je koncipirana da može da prihvati i tramvajski saobraćaj.

Dužina mosta iznosi 357 metara. Projektovan je kao gradski drumsko pešašački i biciklistički most. Ukupna širina mosta je 14,20 metara. Most je projektovan i izgrađen na postojećim stubovima srušenog mosta, koji su nadograđeni da bi se dobio potrebni plovni profil. Konstrukcija mosta je koncipirana da može da prihvati i tramvajski saobraćaj.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 21:40:30 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/434/Idejni+i+Glavni+projekat+i+stru%C4%8Dni+nadzor+za+drumski+most+preko+Dunava+u+Novom+Sadu+%22Varadinska+duga%22
Glavni projekat drumskog mosta preko reke Binačke Morave u selu Lučani i Brisići na km 0+108.40 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/79/Glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Bina%C4%8Dke+Morave+u+selu+Lu%C4%8Dani+i+Brisi%C4%87i+na+km+0108.40.html Most je raspona L=24+30+24=78m. Sastoji se od po pet prednapregnutih nosača.

Most je raspona L=24+30+24=78m. Sastoji se od po pet prednapregnutih nosača.

]]>
Wed, 26 May 2010 23:47:42 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/79/Glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Bina%C4%8Dke+Morave+u+selu+Lu%C4%8Dani+i+Brisi%C4%87i+na+km+0108.40
Glavni projekat sanacije i ispitivanje pod probnim opterećenjem drumsko-železničkog mosta preko Dunava ''PANČEVAČKI MOST'' sa prilaznim konstrukcijama http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/81/Glavni+projekat+sanacije+i+ispitivanje+pod+probnim+optere%C4%87enjem+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+preko+Dunava+%27%27PAN%C4%8CEVA%C4%8CKI+MOST%27%27+sa+prilaznim++konstrukcijama+.html Čelična konstrukcija iznad vode je kontinualni rešetkasti nosač sa 5 otvora ukupne dužine 809 metara. Prilazne konstrukcije sa pančevačke strane su čelične i spregnute a sa beogradske strane su prednapregnute betonske konstrukcije za drumski saobraćaj.

Čelična konstrukcija iznad vode je kontinualni rešetkasti nosač sa 5 otvora ukupne dužine 809 metara. Prilazne konstrukcije sa pančevačke strane su čelične i spregnute a sa beogradske strane su prednapregnute betonske konstrukcije za drumski saobraćaj.

 

]]>
Wed, 26 May 2010 23:50:15 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/81/Glavni+projekat+sanacije+i+ispitivanje+pod+probnim+optere%C4%87enjem+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkog+mosta+preko+Dunava+%27%27PAN%C4%8CEVA%C4%8CKI+MOST%27%27+sa+prilaznim++konstrukcijama+
Glavni projekat gradskog drumskog mosta u Prijepolju na km 0+104 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/83/Glavni+projekat+gradskog+drumskog+mosta+u+Prijepolju+na+km+0104.html AB prednapregnuti kontinualni dvostrani sanduci raspona L=30,0+41,0+30,0m

AB prednapregnuti kontinualni dvostrani sanduci raspona L=30,0+41,0+30,0m

]]>
Wed, 26 May 2010 23:52:03 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/83/Glavni+projekat+gradskog+drumskog+mosta+u+Prijepolju+na+km+0104
Idejni i glavni projekat drumskog mosta preko reke Pek na lokalnom putu Šuvajić-Lazinac u selu Šuvajić, opština Golubac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/85/Idejni+i+glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Pek+na+lokalnom+putu+%C5%A0uvaji%C4%87-Lazinac+u+selu+%C5%A0uvaji%C4%87%2C+op%C5%A1tina+Golubac.html Most je kontinualna AB greda, raspona L=16,5+22,0+16,5m. U poprečnom preseku, konstrukcija se sastoji od dva nosača, trapezastog oblika i kolovozne ploče

Most je kontinualna AB greda, raspona L=16,5+22,0+16,5m. U poprečnom preseku, konstrukcija se sastoji od dva nosača, trapezastog oblika i kolovozne ploče

]]>
Wed, 26 May 2010 23:53:39 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/85/Idejni+i+glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Pek+na+lokalnom+putu+%C5%A0uvaji%C4%87-Lazinac+u+selu+%C5%A0uvaji%C4%87%2C+op%C5%A1tina+Golubac
Idejni projekat novog drumsko-železničkog mosta preko Dunava u Novom Sadu ( na mestu porušenog Žeželjevog mosta) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/87/Idejni+projekat+novog+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkog++mosta+preko+Dunava+u+Novom+Sadu+%28+na+mestu+poru%C5%A1enog+%C5%BDe%C5%BEeljevog+mosta%29.html U Novom Sadu preko Dunava predviđa se izgradnja čeličnog lučnog drumsko-železničkog mosta dužine 474,0 m. Most ima dve trake za drumski saobraćaj i dva koloseka za železnički saobraćaj. Rasponi su 27,0+178,5+220,5+48,0 m

U Novom Sadu preko Dunava predviđa se izgradnja čeličnog lučnog drumsko-železničkog mosta dužine 474,0 m. Most ima dve trake za drumski saobraćaj i dva koloseka za železnički saobraćaj. Rasponi su 27,0+178,5+220,5+48,0 m.

 

]]>
Wed, 26 May 2010 23:55:24 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/87/Idejni+projekat+novog+drumsko-%C5%BEelezni%C4%8Dkog++mosta+preko+Dunava+u+Novom+Sadu+%28+na+mestu+poru%C5%A1enog+%C5%BDe%C5%BEeljevog+mosta%29
Generalni projekat novog drumskog mosta preko Dunava na trasi bivše železničke pruge u Novom Sadu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/77/Generalni+projekat+novog+drumskog+mosta+preko+Dunava+na+trasi+biv%C5%A1e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Sadu.html Drumski most preko Dunava sa tunelom ispod Petrovaradinske tvrđave,na stubovima starog železničkog mosta.

Drumski most preko Dunava sa tunelom ispod Petrovaradinske tvrđave,na stubovima starog železničkog mosta. 

Čeličnakontinualna konstrukcija olakšanaiznad plovnog otvora lukom samcem u osimosta.Širina mosta je 23.8 m a dužina mostaje 523 m.

]]>
Thu, 20 May 2010 16:12:03 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/77/Generalni+projekat+novog+drumskog+mosta+preko+Dunava+na+trasi+biv%C5%A1e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+pruge+u+Novom+Sadu
Generalni, idejni i glavni projekat drumskog mosta preko reke Save kod Sremske Rače http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/282/Generalni%2C+idejni+i+glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Save+kod+Sremske+Ra%C4%8De.html Širina mosta je 10,9 m. Most je čelična kontinualna greda raspona 125+150+125m.

Ukupna dužina mosta je 400 metara.Most ima dvesobraćajne trake za drumski saobraćaj.

]]>
Thu, 20 May 2010 16:10:57 +0100 Drumski http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/mostovi/drumski/story/282/Generalni%2C+idejni+i+glavni+projekat+drumskog+mosta+preko+reke+Save+kod+Sremske+Ra%C4%8De