Drumski

Glavni projekat mosta preko reke Lim u Prijepolju

Drumsko pešački most je kontinualni nosač na 3 polja, raspona L=30+41+30=101,0m, izrađen od prednapregnutog betona. Nalazi se oko 150m uzvodno od ušća reke Mileševke u Lim ...

detaljnije

Idejni i Glavni projekat i stručni nadzor za drumski most preko Dunava u Novom Sadu "Varadinska duga"

Dužina mosta iznosi 357 metara. Projektovan je kao gradski drumsko pešašački i biciklistički most. Ukupna širina mosta je 14,20 metara. Most je projektovan i izgrađen na postojećim ...

detaljnije

Glavni projekat drumskog mosta preko reke Binačke Morave u selu Lučani i Brisići na km 0+108.40

Most je raspona L=24+30+24=78m. Sastoji se od po pet prednapregnutih nosača ...

detaljnije

Glavni projekat sanacije i ispitivanje pod probnim opterećenjem drumsko-železničkog mosta preko Dunava ''PANČEVAČKI MOST'' sa prilaznim konstrukcijama

Čelična konstrukcija iznad vode je kontinualni rešetkasti nosač sa 5 otvora ukupne dužine 809 metara. Prilazne konstrukcije sa pančevačke strane su čelične i spregnute a sa ...

detaljnije

Glavni projekat gradskog drumskog mosta u Prijepolju na km 0+104

AB prednapregnuti kontinualni dvostrani sanduci raspona L=30,0+41,0+30,0m ...

detaljnije

Idejni i glavni projekat drumskog mosta preko reke Pek na lokalnom putu Šuvajić-Lazinac u selu Šuvajić, opština Golubac

Most je kontinualna AB greda, raspona L=16,5+22,0+16,5m. U poprečnom preseku, konstrukcija se sastoji od dva nosača, trapezastog oblika i kolovozne ploče ...

detaljnije

Idejni projekat novog drumsko-železničkog mosta preko Dunava u Novom Sadu ( na mestu porušenog Žeželjevog mosta)

U Novom Sadu preko Dunava predviđa se izgradnja čeličnog lučnog drumsko-železničkog mosta dužine 474,0 m. Most ima dve trake za drumski saobraćaj i dva koloseka za železnički ...

detaljnije

Generalni projekat novog drumskog mosta preko Dunava na trasi bivše železničke pruge u Novom Sadu

Drumski most preko Dunava sa tunelom ispod Petrovaradinske tvrđave,na stubovima starog železničkog mosta ...

detaljnije

Generalni, idejni i glavni projekat drumskog mosta preko reke Save kod Sremske Rače

Širina mosta je 10,9 m. Most je čelična kontinualna greda raspona 125+150+125m ...

detaljnije