štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Tehnička dokumentacija za zajedničku izgradnju regionalnog sistema vodosnabdevanja opština Zubin Potok, Severna Kosovska Mitrovica i Zvečan

Godina realizacije: 2011.

Regionalni vodovod za vodosnabdevanje gradova Zubin Potok, Zvečan i Severna Kosovska Mitrovica obuhvata sledeće ključne objekte:

- Vodozahvat iz akumulacije Gazivode

- Postrojenje za prečišćavanje vode za piće

- Glavni dovod Ø500mm u dužini od oko 25km

- Tunelsku galeriju za prolaz cevovoda u dužini od oko 900m

- Pupnu stanicu na glavnom dovodu

- Rezervoar na glavnom dovodu

- Prekidnu komoru i objekte na cevovodu

Minimalni kapacitet regionalnog vodovodnog sisitema je 140l/s a maksimalni oko 250l/s. Vodovodni sistem će snabdevati pitkom vodom osim pomenutih gradova i brojna usputna naselja. Sistem je opremljen savremenom hidromašinskom opremom, bezbednim energetskim napajanjem kao i modernim uređajima za kontrolu rada svih ključnih delova regionalnog vodovoda. U sklopu uzrade projektne dokumentacije sprovedeni i svi neophodni pripremni radovi kao što su geološka kartiranja i detaljna terenska ispitivanja, geodetska snimanja objekata i trasa cevovoda  i sl.

povratak