štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik

Godina realizacije: 2010

Predmet Glavnog projekta dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik od akumulacije Zlatibor na Crnom Rzavu su zahvatanje vode sa višeg temeljnog ispusta, crpna stanica kapaciteta 60l/s, cevovod za transport vode do podnožja skijališta Tornik dužine 2800m i rezervoar zapremine 2000m3. Na dovodu su predviđeni svi objekti za njegovo pravilno funkcionisanje - ispusti i vazdušni ventili.

povratak