štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat vodosnabdevanja naselja Bikovo

Godina realizacije: 2007

Stanovnici Bikova se snabdevaju pitkom vodom iz individualnih bunara. Voda iz ovih bunara ne zadovoljava higijensko-sanitarne uslove za vodu za piće, što ukazuje na neophodnost sprovođenja postupka pripreme vode za piće izgradnjom postrojenja za prečišćavanje podzemne vode i vodovodne mreže za njenu distribuciju do potrošača.

Projektovana je vodovodna mreža od tvrdog polietena, sa pripadajućom armaturom i fazonskim komadima od livenog gvožđa. Mreža obezbeđuje snabdevanje stanovništva pitkom vodom i protivpožarnu zaštitu u naselju.
povratak