Saobraćajni institut CIP :: Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/voda.jpg?thumbId=959&fileSize=8719&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693597000 Saobraćajni institut CIP :: Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/rss.html Tehnička dokumentacija za zajedničku izgradnju regionalnog sistema vodosnabdevanja opština Zubin Potok, Severna Kosovska Mitrovica i Zvečan http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/675/Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+zajedni%C4%8Dku+izgradnju+regionalnog+sistema+vodosnabdevanja+op%C5%A1tina+Zubin+Potok%2C+Severna+Kosovska+Mitrovica+i+Zve%C4%8Dan.html Regionalni vodovod za vodosnabdevanje gradova Zubin Potok, Zvečan i Severna Kosovska Mitrovica obuhvata sledeće ključne objekte

Regionalni vodovod za vodosnabdevanje gradova Zubin Potok, Zvečan i Severna Kosovska Mitrovica obuhvata sledeće ključne objekte:

- Vodozahvat iz akumulacije Gazivode

- Postrojenje za prečišćavanje vode za piće

- Glavni dovod Ø500mm u dužini od oko 25km

- Tunelsku galeriju za prolaz cevovoda u dužini od oko 900m

- Pupnu stanicu na glavnom dovodu

- Rezervoar na glavnom dovodu

- Prekidnu komoru i objekte na cevovodu

Minimalni kapacitet regionalnog vodovodnog sisitema je 140l/s a maksimalni oko 250l/s. Vodovodni sistem će snabdevati pitkom vodom osim pomenutih gradova i brojna usputna naselja. Sistem je opremljen savremenom hidromašinskom opremom, bezbednim energetskim napajanjem kao i modernim uređajima za kontrolu rada svih ključnih delova regionalnog vodovoda. U sklopu uzrade projektne dokumentacije sprovedeni i svi neophodni pripremni radovi kao što su geološka kartiranja i detaljna terenska ispitivanja, geodetska snimanja objekata i trasa cevovoda  i sl.

]]>
Tue, 25 Mar 2014 14:52:15 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/675/Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+zajedni%C4%8Dku+izgradnju+regionalnog+sistema+vodosnabdevanja+op%C5%A1tina+Zubin+Potok%2C+Severna+Kosovska+Mitrovica+i+Zve%C4%8Dan
Idejni projekat rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mreže Sokobanje http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/131/Idejni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+vodovodne+mre%C5%BEe+Sokobanje.html Projektom je utvrđena osnovna dugoročna koncepcija razvoja vodovodnog sistema Sokobanje. Sadašnji broj stalnih stanovnika Sokobanje iznosi oko 8000. U turističkoj sezoni ukupan broj stanovnika i gostiju iznosi 15-20.000.

Projektom je utvrđena osnovna dugoročna koncepcija razvoja vodovodnog sistema Sokobanje. Sadašnji broj stalnih stanovnika Sokobanje iznosi oko 8000. U turističkoj sezoni ukupan broj stanovnika i gostiju iznosi 15-20.000. Analizom postojećeg stanja vodovodne mreže utvrđeno je da pritisci u mreži dostižu 7-8 bara, tako se često dešavaju havarije. 

Projektom je predviđeno proširenje postojećeg vodovodnog sistema i podela na tri visinske zone uz dodavanje 2500m3 rezervoarskog prostora. Usvojene su cevi od tvrdog polietilena. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:58:27 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/131/Idejni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+vodovodne+mre%C5%BEe+Sokobanje
Glavnoi projekat cevovoda 1000mm u ul Stevana Filipovića u Železniku http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/133/Glavnoi+projekat+cevovoda+1000mm+u+ul+Stevana+Filipovi%C4%87a+u+%C5%BDelezniku.html Projektom je rešen deo problema u vodosnabdevanju tzv. južnog prigradskog sistema beogradskog vodovoda koji obuhvata naselja Umku, Ostružnicu, Sremčicu, Moštanicu, Rušanj i Barajevo.

Projektom je rešen deo problema u vodosnabdevanju tzv. južnog prigradskog sistema beogradskog vodovoda koji obuhvata naselja Umku, Ostružnicu, Sremčicu, Moštanicu, Rušanj i Barajevo.

Cevovod Ø1000mm povezuje rezervoar I zone „Žarkovo" sa rezervoarom "Železnik" i postojećom pumpnom stanicom "Železnik" koja potisnim cevovodom III visinske zone snabdeva rezervoar „Sremčica".

Predviđen je čelični cevovod Ø1000mm, sa svim objektima potrebnim za njegovo pravilno funkcionisanje (vazdušni ventil, ispust). Osim toga, predviđena je unutrašnja i spoljna izolacija, kao i katodna zaštita cevovoda. ]]>
Thu, 27 May 2010 00:59:57 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/133/Glavnoi+projekat+cevovoda+1000mm+u+ul+Stevana+Filipovi%C4%87a+u+%C5%BDelezniku
Glavni projekat vodosnabdevanja naselja Bikovo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/135/Glavni+projekat+vodosnabdevanja+naselja+Bikovo.html Stanovnici Bikova se snabdevaju pitkom vodom iz individualnih bunara. Voda iz ovih bunara ne zadovoljava higijensko-sanitarne uslove za vodu za piće, što ukazuje na neophodnost sprovođenja postupka pripreme vode za piće izgradnjom postrojenja za prečišćavanje podzemne vode i vodovodne mreže za njenu distribuciju do potrošača.

Stanovnici Bikova se snabdevaju pitkom vodom iz individualnih bunara. Voda iz ovih bunara ne zadovoljava higijensko-sanitarne uslove za vodu za piće, što ukazuje na neophodnost sprovođenja postupka pripreme vode za piće izgradnjom postrojenja za prečišćavanje podzemne vode i vodovodne mreže za njenu distribuciju do potrošača.

Projektovana je vodovodna mreža od tvrdog polietena, sa pripadajućom armaturom i fazonskim komadima od livenog gvožđa. Mreža obezbeđuje snabdevanje stanovništva pitkom vodom i protivpožarnu zaštitu u naselju. ]]>
Thu, 27 May 2010 01:01:34 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/135/Glavni+projekat+vodosnabdevanja+naselja+Bikovo
Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog cevovoda od izvorišta "Taorska vrela" do Kosjerića http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/137/Glavni+projekat+rekonstrukcije+magistralnog+cevovoda+od+izvori%C5%A1ta+%22Taorska+vrela%22+do+Kosjeri%C4%87a.html Vodovod u Kosijeriću već duži niz godina ima problema sa dovodnim cevovodom iz izvorišta „Taorska vrela“, koji je od početka svoga rada doživeo mnogobrojne havarije koje su se uglavnom ogledale u pucanju glavnog dovoda.

Vodovod u Kosijeriću već duži niz godina ima problema sa dovodnim cevovodom iz izvorišta „Taorska vrela", koji je od početka svoga rada doživeo mnogobrojne havarije koje su se uglavnom ogledale u pucanju glavnog dovoda.

Projektom je predviđeno da se vodovodni sistem sastoji iz sledećih objekata:
- kaptaža sa zahvatanjem vode iz karstnog izvora „Taorska vrela"
- postrojenje za prečišćavanje vode u Kosjeriću
- magistralni dovodni cevovod od kaptaže do postrojenja dužine 12,5km, prečnika Ø250mm i Ø300mm, kojim se do postrojenja transportuje sirova voda
- gradski rezervoar zapremine 2h750m3
- distributivna gradska vodovodna mreža
Projektom je predviđena izgradnja novog magistralnog dovoda u dužini od približno 10km, od polietilenskih cevi. ]]>
Thu, 27 May 2010 01:02:35 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/137/Glavni+projekat+rekonstrukcije+magistralnog+cevovoda+od+izvori%C5%A1ta+%22Taorska+vrela%22+do+Kosjeri%C4%87a
Glavni projekat dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/139/Glavni+projekat+dovoda+sirove+vode+za+osne%C5%BEavanje+skijali%C5%A1ta+Tornik.html Predmet Glavnog projekta dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik od akumulacije Zlatibor na Crnom Rzavu su zahvatanje vode sa višeg temeljnog ispusta, crpna stanica kapaciteta 60l/s, cevovod za transport vode do podnožja skijališta Tornik dužine 2800m i rezervoar zapremine 2000m3. Na dovodu su predviđeni svi objekti za njegovo pravilno funkcionisanje – ispusti i vazdušni ventili.

Predmet Glavnog projekta dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik od akumulacije Zlatibor na Crnom Rzavu su zahvatanje vode sa višeg temeljnog ispusta, crpna stanica kapaciteta 60l/s, cevovod za transport vode do podnožja skijališta Tornik dužine 2800m i rezervoar zapremine 2000m3. Na dovodu su predviđeni svi objekti za njegovo pravilno funkcionisanje - ispusti i vazdušni ventili.

]]>
Thu, 27 May 2010 01:04:21 +0100 Snabdevanje vodom http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/snabdevanjeVodom/story/139/Glavni+projekat+dovoda+sirove+vode+za+osne%C5%BEavanje+skijali%C5%A1ta+Tornik