štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat uređenja i regulacije Trnovačke reke kroz selo Veliki Trnovac

Godina realizacije: 2010.

Trnovačka reka na deonici kroz selo Veliki Trnovac regulisana je nizvodno i u zoni novoizgrađenog drumskog mosta. Ukupna dužina regulacije iznosi 1205m i predstavlja nastavak regulacionih radova u koritu Trnovačke reke. Na razmatranoj deonici Trnovačke reke usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog preseka. Predviđa se oblaganje rečnog korita (obala i dna) kamenom u cementnom malteru, sem na deonici od 130m gde se predviđa armirano betonska konstrukcija.

povratak