štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni projekat regulacije potoka Jelezovac sa retenzijom i potoka Lipice

Godina realizacije: 2009

Potok Jelezovac je leva pritoka Kaljavog potoka i pripada slivu Topčiderske reke. Najveća desna pritoka potoka Jelezovac je potok Lipice. Oba potoka su bujičkog karaktera.

Urbanizacija naselja Jelezovac i teritorije čitavog sliva nameće potrebu regulacije ovih potoka da bi se rešio problem ekstremnih poplavnih talasa sa ovog sliva.
Regulacija potoka Jelezovac je projektovana na dužini od 3379m. Predviđeno je kao dvogubo korito, dimenzionisano na stogodišnji proticaj. Minor korito je zbog uslova burnog tečenja obloženo na čitavom potezu lomljenim kamenom u cementnom malteru, a major korito se humizira. Nagibi kosina su 1:1.5, a major korita 1:2.
Regulacija potoka Lipice je projektovana na dužini od 1543m. Usvojeno je korito trapeznog poprečnog preseka sa nagibom kosina 1:1. Korito je na čitavom potezu obloženo lomljenim kamenom u cementnom malteru.
povratak