štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat obilaznice oko Novog Pazara Regulacije vodotokova

Godina realizacije: 2006

Trasa planirane saobraćajnice ukršta se sa trasom reke Raške neposredo uzvodno od uliva LJudske reke i Rajčinovačkog potoka u reku Raškku. Ukupna dužina regulisanog toka reke Raške iznosi 230m. Usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog preseka, širine korita u dnu 16m i sa nagibima kosina korita 1:1,5. Korito je takvog kapaciteta da primi i sprovede proticaj jednom u sto godina. Predviđeno je oblaganje rečnog korita (obala i dna) kamenom u cementnom malteru. Trasa planirane saobraćajnice ukršta se i sa LJudskom rekom. Regulacija toka LJudske reke izvršena je na dužini od 220m. Predviđeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog profila, širine korita u dnu 10m, obloženo kamenom u cementnom malteru.

povratak