štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad Regulacije vodotokova

Godina realizacije: 2008

Železnička pruga se ukršta sa rekom Vranašnicom, desnom pritokom reke Nišave, na oko 300m uzvodno od ušća. Reka Vranašnica u široj zoni železničkog mosta na pruzi nije regulisana. Korito reke nema dovoljan kapacitet da sprovede merodavne proticaje, tako da je dolazilo do plavljenja mosta. Ukupna dužina regulisanog toka reke Vrnašnice iznosi 320m. Usvojeno je jednogubo korito trapeznog poprečnog profila, širine korita u dnu 8m i sa nagibom kosina 1:1,5. Rečno korito se oblaže kamenom u cementnom malteru.

povratak