Saobraćajni institut CIP :: Priprema vode za piće http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/pice.jpg?thumbId=966&fileSize=8351&contentType=image/jpeg&lastModified=1276694156000 Saobraćajni institut CIP :: Priprema vode za piće http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/rss.html Glavni projekat za pripremu pitke vode za dodatno vodosnabdevanje Ljiga http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/115/Glavni+projekat+za+pripremu+pitke+vode+za+dodatno+vodosnabdevanje+Ljiga.html Postojenje je predviđeno za prečišćavanje podzemne vode, kapaciteta 2h5 l/s. Tehnološki koncept obuhvata aeraciju, kontaktno retenzioniranje, brzu peščanu filtraciju i završnu dezinfekciju.

Postojenje je predviđeno za prečišćavanje podzemne vode, kapaciteta 2h5 l/s. Tehnološki koncept obuhvata aeraciju, kontaktno retenzioniranje, brzu peščanu filtraciju i završnu dezinfekciju. Na postrojenju se iz podzemne vode redukuju vrednosti gvožđa, mangana i amonijaka. Tehnološke jedinice su montažnog tipa, a smeštene su u posebnom građevinskom objektu. Sastavni deo postrojenja su crpne stanice i rezervoar čiste vode.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:47:31 +0100 Priprema vode za piće http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/115/Glavni+projekat+za+pripremu+pitke+vode+za+dodatno+vodosnabdevanje+Ljiga
Idejni projekat postrojenja za pripremu pitke vode za naselja Bikovo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/117/Idejni+projekat+postrojenja+za+pripremu+pitke+vode+za+naselja+Bikovo.html Kapacitet planiranog postrojenja za prečišćavanje podzemne vode iz ranije izvedenog bunarskog vodozahvata je 7l/s. Na postrojenju se iz podzemne vode redukuju vrednosti gvožđa, amonijaka i arsena.

Kapacitet planiranog postrojenja za prečišćavanje podzemne vode iz ranije izvedenog bunarskog vodozahvata je 7l/s. Na postrojenju se iz podzemne vode redukuju vrednosti gvožđa, amonijaka i arsena.

Usvojen je sledeći tehnološki postupak:
- aeracija - degazacija
- kontaktno retenzionisanje - taloženje
- filtracija na brzim peščanim filterima (za uklanjanje gvožđa, amonijaka i dela arsena)
- filtracija u filtru sa posebnom ispunom uz doziranje ferisulfata (za konačnu redukciju arsena)
- dezinfekcija
- tretman tehnoloških otpadnih voda ]]>
Thu, 27 May 2010 00:48:56 +0100 Priprema vode za piće http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/117/Idejni+projekat+postrojenja+za+pripremu+pitke+vode+za+naselja+Bikovo
Glavni projekat postrojenja za pripremu pitke vode za Bačku Topolu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/119/Glavni+projekat+postrojenja+za+pripremu+pitke+vode+za+Ba%C4%8Dku+Topolu.html Kapacitet planiranog postrojenja je 50l/s. Postrojenje podrazumeva tehnološki koncept za redukciju gvožđa, mangana i amonijaka iz podzemne vode, po principu mikrobiološke oksidacije.

Kapacitet planiranog postrojenja je 50l/s. Postrojenje podrazumeva tehnološki koncept za redukciju gvožđa, mangana i amonijaka iz podzemne vode, po principu mikrobiološke oksidacije. Objekti postrojenja su montažnog tipa (čelični) i postavljeni su na otvornom prostoru bez građevinskog objekta. Tehnološle jedinice su kaskadni aeratori, kontaktni bazen i dva brza samoispirajuća filtra. Sastavni deo postrojenja je i rezervoar čiste vode 1500m3 i pumpna stanica čiste vode hidroforskog tipa.

]]>
Thu, 27 May 2010 00:50:18 +0100 Priprema vode za piće http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/hidrotehnickaInfrastruktura/pripremaVodeZaPice/story/119/Glavni+projekat+postrojenja+za+pripremu+pitke+vode+za+Ba%C4%8Dku+Topolu