štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat kanalizacije sanitarnih otpadnih voda za Divčibare

Godina realizacije: 2007

Postojeća mreža sanitarnih otpadnih voda Divčibara urađena je u dužini od 2200m od azbestcementnog materijala. Trasa delimično prolazi kroz zabarena tresetišta, što za posledicu ima sleganje i pucanje cevi. Najveći deo turističkog mesta Divčibare pripada kanalizacionom sistemu koji gravitira reci Bela Kamenica.
Kanalizaciona mreža je projektovana sa padovima koji se maksimalno uklapaju u postojeći teren, vodeći računa o mogućnosti priključenja najvećeg broja potencijalnih korisnika. Predviđene su kanalizacione cevi od rebrastog PVC-a, klase nosivosti SN-8 za teško saobraćajno opterećenje. Ukupna dužina kanalizacione mreže iznosi 16 km.

povratak