štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni projekat mreže fekalne kanalizacije za selo Levosoje - Opština Bujanovac

Godina realizacije: 2008

Naselje Levosoje je naselje seoskog (zbijenog) tipa. Ukupan broj stanovnika se kreće oko 900, sa tendencijom porasta stanovništva na 1200 za period od 25 godina. Projektom je obuhvaćen razvoj primarne i sekundarne kanalizacione mreže sa crpnim stanicama. Cevni materijal je predviđen od plastičnog materijala tipa PVC za uličnu kanalizaciju. Ukupna dužina cevi je 4300m. Obzirom na nepovoljan (ravna konstrukcija terena) položaj sela, kao i lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, predviđene su dve crpne stanice. Maksimalna dubina ukopavanja kanalizacije je 5m.

povratak