štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rekonstrukcije ulice Savske

Godina realizacije: 2008

U sklopu rekonstrukcije Savske ulice izvršena je i rekonstrukcija kanalizacione mreže. Projektom je predviđena izgradnja kolektora Ø1600mm od poliestera, od ul. Drinske do KCS „Železnička stanica", dužine 980m. Koncepcija kanalizacije u Savskoj ulici je da se gradi kolektor u novoj saobraćajnoj traci, a sa obe strane kolektora predviđena je sekundarna kanalizacija. Kolektor je dimenzionisan na 25-ominutnu kišu desetogodišnjeg povratnog perioda. Od objekta na mreži predviđeni su revizioni silazi, kaskade, slivnici i kućni priključci.

povratak