štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije tramvajske pruge, tramvajske kontaktne mreže, kolovoza, trotoara i infrastrukture u Bulevaru kralja Aleksandra, od Vukovog spomenika do Ulice gospodara Vučića (Cvetkova pijaca) u Beogradu

Godina 2009.

 Izrađena tehnička dokumentacija se sastoji od: Geotehničke dokumentacije za nivo glavnog projekta, Idejnog i Glavnog građevinskog projekta donjeg i gornjeg stroja tramvajskih koloseka, kolovoza, trotoara i parkinga, kanalizacione mreže, rekonstrukcije tramvajske kontaktne mreže, upravljanja i grejanja skretnica, saobraćajne opreme i signalizacije, osvetljenja, zaštite toplovoda i katodne zaštite. Projektna dokumentacija se sastoji i od Projekta geodetskog obeležavanja i Projekta tehnologije izvođenja radova, kao i tenderske dokumentacije.

Početak rekonstrukcije saobraćajnice je na početku postojeće tramvajske skretnice za desno skretanje iz Bulevara kralja Aleksandra u Ruzveltovu ulicu, neposredno ispred Vukovog spomenika. Kraj radova na rekonstrukciji je neposredno iza raskrsnice sa Ulicom gospodara Vučića, kod Cvetkove pijace. Dužina dela saobraćajnice koji se rekonstruiše je oko 2500 m.

Novoprojektovani poprečni profil ulice sastoji se od tramvajske baštice širine 7.50 m locirane u sredini saobraćajnice, obostrane saobraćajnih traka širine 6.50m, obostranih trotoara promenljive širine i u delu saobraćajnice parking mesta (koso i podužno parkiranje) duž spoljne ivice kolovoza.

Na predmetnoj deonici projektovane su i raskrsnice sa poprečnim saobraćajnicama. Raskrsnice sa ulicama Batutovom i Gospodara Vučića su sa punim programom veza, a ostale su po principu uliv-izliv.

Tramvajska pruga je standardne širine koloseka od 1000mm, projektovana u tramvajskoj baštici širine 7.50m, izdvojenoj i izdignutoj u odnosu na kolovoz saobraćajnice. Razmak koloseka je 3.80m. Tramvajska stajališta su dužine 60m, širine 3m. Predviđeno je 12 stajališta.

Kolovoz saobraćajnice se sastoji od dve saobraćajne trake, ukupne širine 6.50m za svaki smer. Duž spoljne ivice kolovoza projektovane su parking površine. Dimenzije parking mesta su 2.3x5.0 za koso, odnosno 2.0x6.0 za podužno parkiranje.

povratak