štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat sanacije tramvajskih koloseka i tramvajske kontaktne mreže u ulici Bulevar Vojvode Mišića

Godina 2007.

Izrađena tehnička dokumentacija se sastoji od: Geotehničke dokumentacije za nivo glavnog projekta, Idejnog i Glavnog građevinskog projekta donjeg i gornjeg stroja tramvajskih koloseka, kolovoza, trotoara i parkinga, kanalizacione mreže, rekonstrukcije tramvajske kontaktne mreže, upravljanja i grejanja skretnica, saobraćajne opreme i signalizacije, osvetljenja, zaštite toplovoda i katodne zaštite. Projektna dokumentacija se sastoji i od Projekta geodetskog obeležavanja i Projekta tehnologije izvođenja radova, kao i tenderske dokumentacije.

Projekat je uvažio činjenicu da se ovim Bulevarom odvija veliki deo ulaznog saobraćaja sa Ibarske magistrale, kao i veliki broj putnih prelaza u nivou sa tramvajkom prugom ka korisnicima poslovnog prostora preko puta Beograskog sajma.

Dužina predmetne tramvajske deonice iznosi oko 1703m po levom koloseku, odnosno oko 1700m po desnom koloseku. Ukupna dužina tramvajskih koloseka obuhvaćena projektom iznosi oko 3403 m.

Projekat obuhvata i okretnicu kod Gospodarske mehane.

povratak