štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rekonstrukcije tramvajskih koloseka i tramvajske kontaktne mreže na deonicama: Veterinrski fakultet - Autokomanda, Nemanjina ulica (Opština Savski venac), Savka ulica - Karađorđeva ulica, Ekonomski fakultet - Milentija Popovića - Milentija Popovića - III bulevar - Proleterske solidarnosti

Godina 2003. - 2005.

Izrađena tehnička dokumentacija se sastoji od: Geotehničke dokumentacije za nivo glavnog projekta, Idejnog i Glavnog građevinskog projekta donjeg i gornjeg stroja tramvajskih koloseka, kolovoza, trotoara i parkinga, kanalizacione mreže, rekonstrukcije tramvajske kontaktne mreže, upravljanja i grejanja skretnica, saobraćajne opreme i signalizacije, osvetljenja, zaštite toplovoda i katodne zaštite. Projektna dokumentacija se sastoji i od Projekta geodetskog obeležavanja i Projekta tehnologije izvođenja radova, kao i tenderske dokumentacije.

Autokomanda

Zajedno sa saobraćajnim čvorom "Autokomanda", kao svojim sastavnim delom, Bulevar Oslobođenja jedan je od ključnih saobraćajnih čvorova u najužoj gradskoj zoni Beograda. Kao takav ima vitalan značaj za funkcionisanje gradskih tokova putnika i robe i veza je, s jedne strane sa saobraćajnih tokova autoputa Beograd - Niš sa centrom Grada, a s druge strane opštine Voždovac i delova Savskog venca sa Trgom Slavija.

autokomanda full
„Autokomanda“
„Autokomanda“

Ovaj gradski Bulevar karakteriše izuzetno saobraćajno opterećenje od prigradskog prevoza, javni gradski prevoz putnika autobusima, tramvajskih vozila i putničkih vozila u lokalu i tranzitu.

Na prostoru Bulevara Oslobođenja se javlja, u saobraćajnom smislu, sučeljavanje (kolizija) tramvajskog saobraćaja sa drumskim saobraćajem, tj. tramvajske baštice se koriste i za saobraćaj motornih vozila.

Rekonstrukcijom dela Bulevara Oslobođenja, od Veterinarskog fakulteta do "Autokomande" obuhvaćena je rekonstrukcija - sanacija objekata čvora (mostovskih konstukcija), tramvajske pruge, kolovoza i površina za pešačke kretanja.
Dužina deonice iznosi oko 758 m po desnom koloseku, odnosno oko 732 m po levom koloseku.

Nemanjina ulica

Nemanjina ulica pripada centralnom gradskom jezgru. Ulica povezuje Savski trg ispred Glavne železničke stanice sa trgom Slavija, koji spada među najznačajnije saobraćajne čvorove Grada.

nemanjina full
Nemanjina ulica
Nemanjina ulica

Između Slavije i Savskog trga ulicu presecaju tri, u saobraćajnom smislu, veoma značajne poprečne saobraćajnice: Balkanska (Sarajevska) ulica, Ulica Kneza Miloša i Resavska ulica. Na mestima njihovih ukrštaja su formirane veoma važne raskrsnice. Ulicu poprečno presecaju i ulice Svetozara Markovića i Kralja Milutina.

Dužina predmetnog dela Nemanjine ulice iznosi oko 975 m. Postojeći saobraćajni poprečni profil ulice sadrži obostrane prešačke površine, razdvojene kolovoze po smerovima i dvokolosečnu tramvajsku prugu u središnjem delu ulice.

Rekonstrukcijom Nemanjine ulice zahvaćen je i deo kolovoza i tramvajskih koloseka Savskog trga kao i postojeća tramvajska okretnica, kod bioskopa „Partizan".

Za završni sloj tramvajske baštice upotrebljen je "štampani beton".

Savska ulica

Savska ulica
Savska ulica

Savska ulica pripada centralnom gradskom jezgru. Ulica povezuje "Mostarsku petlju", sa Glavnom železničkom stanicom, odnosno Banovo Brdo i auto-put Beograd - Niš sa Savskim trgom i uz ulicu Kneza Miloša čini jednu od najprometnijih gradskih saobraćajnica.

Savski trg je prostor gde se Savska ulica spaja sa saobraćajnicom Karađorđevom i Namanjinom, a tramvajski koloseci vezuju za pružne pravce ka Ekonomskom fakultetu i Trgu Slavija.

Rekonstrukcijom Savske ulice obuhvaćeni su deo kolovoza i tramvajskih koloseka od ulice Drinske do Pošte br.6, odnosno do uliva na Savski trg.

savska full
Savska ulica
Savska ulica

Dužina predmetnog dela rekonstrukcije Savske ulice je oko 793 m, dvokolosečne pruge. Saobraćajni poprečni profil ulice sadrži obostrane prešačke površine, tri saobraćajne trake i dvokolosečnu tramvajsku prugu uz levu ivicu kolovoza.

Prvi put je za završni sloj tramvajske baštice upotrebljen zastor od trave sa adekvatnim zalivnim sistemom.

Milentija Popovića, III bulevar i Proleterske solidarnosti

Rekonstrukcija tramvajske pruge u ulici Milentija Popovića, III bulevaru i ulici Proleterske solidarnosti (do ulice Jurija Gagarina) obuhvata potez od početka ulaznih krivina u ulicu Milentija Popovića (kod hotela "Hajat") do kraja ulaznih krivina u ulicu Jurija Gagarina.

milentija full
Milentija Popovića – III bulevar – Jurija Gagarina
Milentija Popovića – III bulevar – Jurija Gagarina

Ukupna dužina tramvajskih koloseka obuhvaćena projektom iznosi 4.736 m.

U ulici Milentija Popovića urađen je asfaltni zastor u zoni koloseka, jer se oni koriste i saobraćaj za drumski vozila, dok je u III bulevaru i ulici Proleterske solidarnosti (do ulice Jurija Gagarina) predviđen zastor od trave sa adekvatnim zalivnim sistemom.

 

 

povratak