štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat uređenja centralne zone Preševa

Centralna zona Preševa, tj. gradski trg uz objekat Opštine i ulica Maršala Tita su predmet uređenja slobodnih površina i ozelenjavanja. Ukupna površina pod intervencijom iznosi 5660 m2.

Prostorno rešenje u projektu podrazumeva formiranje jasne koncepcije centralnog gradskog trga sa kružnim saobraćajnim tokom na raskrsnici ulica Maršala Tita i Ramiza Sadikua i ograničen je zgradom Opštine, Suda i džamijom. Predmetnu lokaciju obuhvata i deo ulice maršala Tita, i rekonstrukcija kompletne gradske tehničke infrastrukture.

Funkcionalno rešenje lokacije podrazumeva očuvanje i dodatno aktiviranje gradskog trga, kao i trotoara ulice Maršala Tita, u funkciji pešačke površine. Pešački tokovi omogućavaju nesmetano kretanje, pristup postojećim objektima i novoplaniranim prostornim elementima, fontanama i česmi, kao autobuskim stajalištima. 

Predviđeno je popločanje pešačkih površina trga i trotoara behaton pločama, kockama i brušenim kamenim pločama u svetloj i tamnoj nijansi. Šema popločavanja većeg dela trga prati formu kružnog toka raskrsnice sa naglašenim radijalnim pravcima.
povratak