Saobraćajni institut CIP :: Saobraćajne površine http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/presevo.jpg?thumbId=773&fileSize=9639&contentType=image/jpeg&lastModified=1276250707000 Saobraćajni institut CIP :: Saobraćajne površine http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/rss.html Glavni projekat uređenja centralne zone Preševa http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/story/298/Glavni+projekat+ure%C4%91enja+centralne+zone+Pre%C5%A1eva.html Centralna zona Preševa, tj. gradski trg uz objekat Opštine i ulica Maršala Tita su predmet uređenja slobodnih površina i ozelenjavanja. Ukupna površina pod intervencijom iznosi 5660 m2. Prostorno rešenje u projektu podrazumeva formiranje jasne koncepcije centralnog gradskog trga sa kružnim saobraćajnim tokom na raskrsnici ulica Maršala Tita i Ramiza Sadikua i ograničen je zgradom Opštine, Suda i džamijom. Predmetnu lokaciju obuhvata i deo ulice maršala Tita, i rekonstrukcija kompletne gradske tehničke infrastrukture.

Centralna zona Preševa, tj. gradski trg uz objekat Opštine i ulica Maršala Tita su predmet uređenja slobodnih površina i ozelenjavanja. Ukupna površina pod intervencijom iznosi 5660 m2.

Prostorno rešenje u projektu podrazumeva formiranje jasne koncepcije centralnog gradskog trga sa kružnim saobraćajnim tokom na raskrsnici ulica Maršala Tita i Ramiza Sadikua i ograničen je zgradom Opštine, Suda i džamijom. Predmetnu lokaciju obuhvata i deo ulice maršala Tita, i rekonstrukcija kompletne gradske tehničke infrastrukture.

Funkcionalno rešenje lokacije podrazumeva očuvanje i dodatno aktiviranje gradskog trga, kao i trotoara ulice Maršala Tita, u funkciji pešačke površine. Pešački tokovi omogućavaju nesmetano kretanje, pristup postojećim objektima i novoplaniranim prostornim elementima, fontanama i česmi, kao autobuskim stajalištima. 

Predviđeno je popločanje pešačkih površina trga i trotoara behaton pločama, kockama i brušenim kamenim pločama u svetloj i tamnoj nijansi. Šema popločavanja većeg dela trga prati formu kružnog toka raskrsnice sa naglašenim radijalnim pravcima. ]]>
Sat, 5 Jun 2010 23:41:50 +0100 Saobraćajne površine http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/saobracajnePovrsine/story/298/Glavni+projekat+ure%C4%91enja+centralne+zone+Pre%C5%A1eva